vrijdag 12 februari 2016

Katholiek Volendam In Doodsnood Of Bangmakerij Om Een Paar Centen ?

In de NiVo stond een paar weken geleden een interview met de lokale pastors (in Volendam heet dat nog 'pastoor' en 'kapelaan') van de Katholieke Gemeenschap. 
Zij uitten daarin hun zorgen over de financiële situatie van de katholieke kerk in
met name de kom Volendam.

Dienstverlening
Jaap Veerman schreef daarna in De NiVo over het vooruitzicht dat de parochianen in de toekomst méér zouden moeten gaan betalen voor de dingen die de kerk voor hen doet zoals doop - eerste heilige communie - vormsel - plechtig aannemen - huwelijk - laatste sacramenten en uitvaart. Bangmakerij. Het lijkt allemaal in scène gezet omdat het weer tijd is voor de Jaarlijkse Kerkbalans.

Kerkbalans
Gelovigen worden geacht hun 'contributie' aan de club te betalen middels een envelop die in de bus valt en weer wordt opgehaald. Het verwijt is dat 'gelovigen' wel decadente bedragen uitgeven aan de uiterlijkheden en de feestjes die horen bij bijvoorbeeld de eerste heilige communie of het vormsel maar de vraag om een eigen bijdrage aan de kerkbalans negeren en de envelop met de vraag om een bijdrage aan de actie "kerkbalans" weggooien.
 
Wake-Up-Call
'Katholiek Volendam Is Wakker Geschud' staat in de NiVo van deze week.
Gelukkig maar. De Wake-Up-Call heeft gewerkt. Volgens de auteur is iedereen (?) 'geschrokken'. Omdat 5000 van de 8000 gezinnen (op een bevolking van 21.500 zielen / bijna heel Volendam ?) niet betaalden. Omdat men denkt dat 'men' toch niet weet of je betaald hebt (ja - u leest het goed: sociale controle pur sang !). Omdat de invloed van de scholen op de 1e heilige communie en het vormsel nog groot zou zijn. (wat niet zo is. De meeste scholen willen graag van dit jaarlijkse 'gedoe' af). Omdat de schaamte over de materiële verloedering (1000-en euro's aan kleding - cadeau's en festiviteiten) bij deze 'feestjes' er opeens wel is. Schaamte vanwege de des-interesse (de brief bij het oud-papier gooien) voor deze actie.

Pas Tevreden Met Méér
quote: "Het gonst op facebook en op avondjes. Het aantal mis-intenties stijgt. De collectes tijdens de mis leveren meer op. Mensen betalen alsnog. Er zijn maar een paar uitschrijvers. We zijn pas tevreden als we aanmerkelijk méér geld krijgen op de Kerkbalans dan vorig jaar."

Is dit creatief met de waarheid omgaan ? Wishfull thinking ? Aanmoediging om er (groepsdwang-matig) vooral maar bij te blijven horen en mee te willen (moeten ?!) doen ?

Minaretten In Plaats Van Kerktorens
Echt on-acceptabel zijn de in dit verhaal door Wim Keur uitgesproken (en graag-ge-citeerde) dreigende woorden 'dat straks alle katholieke kerken in Volendam (dat zijn er dus nog 1½) 'vanwege de steeds sneller oprukkende Islam minaretten zullen hebben.'

Onzin natuurlijk. Het is een kwestie van tijd voor de "O.L.V. Sterre Der Zee" gesloten zal worden en aan projectontwikkelaars wordt aangeboden. De prachtige Vincentiuskerk zal nooit (hoewel - zeg nooit-nooit) verdwijnen want monument - goed onderhouden en de bakermat van de Katholieke gemeenschap in Volendam. Kortom: op welke kerk had meneer W. Keur die minaretten gedacht ?
 
Toch Weer Naar Aidam
Minaretten in Volendam ? Die tijd is nog ver weg.
Tot dan toe moeten de weinige inwoners van katholieke enclave Volendam die de Islam aanhangen (slechts enkele 10-tallen op het hele dorp) nog naar het prachtige en voor de Islamitische gemeenschap daar zo waardevolle gebedshuis/moskee in Edam.


Net als de katholieke Volendammers twee eeuwen geleden naar Edam moesten om ter kerke te gaan. (Daarom besloot men rond 1850 in Volendam de Vincentius-kerk te bouwen.)

Over die vernederende verplichte kerkgang naar Edam zijn sommige mensen die zich graag 'Volendammer' noemen nu (twee eeuwen later !) nóg plaatsvervangend boos. Nu mogen wat hen betreft de anders-gelovigen die gang maken ?!  Het kan verkeren.

Samenvattend
De katholieke gemeenschap in Volendam deed - overigens in goed overleg - niet mee aan de fusie tussen de verschillende parochies in Edam -Ilpendam - Monnickendam (De Dammen) maar verkoos op zichzelf te blijven.

Binnen de katholieke gemeenschap in Volendam is de interesse en betrokkenheid van de gelovigen voor het katholieke geloof snel minder aan het worden. (De jeugd haakt af - de kom Volendam vergrijst meer-dan-landelijk gemiddeld in datzelfde tempo - de gemiddelde leeftijd van de gelovigen ligt rond de 75). Één kerk is al gesloopt - de andere twee blijven vaak leeg. De invloed van de katholieke kerk op het onderwijs of op jongeren is vrijwel nihil geworden.

Katholiek Volendam komt in haar eigen marges terecht. In dit geval niet eens inhoudelijk maar financieel. In de 'katholieke gemeenschap' in Volendam is een klein groepje centen-beheerders fanatiek bezig in de NiVo (en misschien ook wel op andere manieren) met dreigen en bedreiging de 'gelovigen' geld uit de zak te kloppen. Met de vergelijking over minaretten-in-plaats-van-kerktorens als onderbuik-argument en derhalve als absoluut dieptepunt.

Voorbeeld
Tijd voor sommigen voor een louterende voetreis naar Rome. Daar hebben we nu een paus die soberheid - nederigheid en dienstbaarheid voorleeft. Die voor 'samen' gaat. Barmhartigheid als levensboodschap heeft. Die de bezem haalt door de financiële materiële augiasstal die het instituut is geworden. Die open en positief staat t.o.v. andere religies.

Die wél begrijpt wat Jezus bedoelde.

Dat voorbeeld wens ik de katholieke gemeenschap in de kom Volendam van harte toe. Want alles van waarde heeft geen prijs maar is heel kostbaar.UPDATE: NiVo 2016 02 17

Die angst voor vreemdelingen en vreemde geloven.............
is dat zure wijn ? En wie drinkt die dan ?

Onderstaande bijdrage lijkt mij een onweerlegbaar voorbeeld
van de denktrant van een farizeeër. 'Iedereen de ruimte geven' geldt niet voor iedereen ?
De ketter moet aan kruis. De vrijwillig-verplichte bijdrage moet worden gegeven. De bestaande machten wensen geen kritiek.

Is de 'zure wijn' in dit geval de kritiek op de xenofobe uitlatingen over minaretten-in-plaats-van-kerktorens van Wim Keur of juist de vreemdelingenhaat zelf ?

Het was toch veel mooier geweest als de schrijver de uitspraak over minaretten-in-plaats-van-kerktorens had veroordeeld. Of had gepleit voor keuzevrijheid van mensen om wel of niet mee te doen aan de Kerkbalans. Zich hardop zou hebben afgevraagd waarom zoveel mensen zich van het Katholieke Bastion in de kom Volendam afkeren. Niet met dreigementen en bangmakerij maar nederig om de aalmoes zou hebben gevraagd.

Wat mij betreft kan heer de Wit het goedmaken door als persoon-met-invloed - namens de kerk die hij meent te vertegenwoordigen of de partij waarin hij actief is (CDA) snel en met kracht het onderwerp 'Vluchtelingenopvang in EdamVolendam' op de politieke agenda te zetten. Van zijn eigen zure wijn brood en vis maken.

Voer voor psychologen