dinsdag 5 januari 2016

Groen-Links of Flets-Rechts ?

In de media van de afgelopen weken ‘herinnert’ GroenLinks-EdamVolendam de partijen die nu bezig zijn een coalitie te smeden fijntjes nog even aan een paar aandachtspunten. Alsof die partijen die onderwerpen zelf niet in hun programma of goede voornemens hebben. GL-EV doet dat op een toontje waar de honden geen brood van lusten en dat de kinderachtigheid ver voorbij is. De coalitie-smeders (LK - ZB - VVD - CDA) worden als be-invloedbare en over-te-halen ‘Gekke Gerritjes’ neergezet. Hoe dom (en hautain) kun je als GL-EV zijn ?

Ik dacht in mijn onwetende naïviteit dat het misschien ook wel een optie was om GL-EV zelf ook even fijntjes aan hun eigen beloftes en resultaten in de afgelopen periode te ‘herinneren’.
Dat deed ik dus op hun facebook-pagina. Dát had ik beter niet kunnen doen.
Kritiek en GL-EV gaan niet samen.

Als je - onderbouwde en aantoonbare - kritiek hebt op GroenLinks-EdamVolendam wordt dat niet op prijs gesteld. De boodschapper gaat direct in de mangel. Wordt vervolgens onthoofd. Verwijten en scheldpartijen worden je deel. Er wordt door een paar personen (die zeggen namens GL-EV te schrijven ?) op de persoon gespeeld. De inhoud genegeerd. Bij GL-EV - óók bij GL-EV - is de ontkenning aan de macht. Het antwoord dat ik kreeg is samengevat:
‘Fred, je bent gek en je moet je mond houden. Alstublieft. Dankuwel.

https://www.facebook.com/GroenLinksEdamVolendam/posts/473203176216008:0

GL-EV Likt Zich In
Ik verweet GroenLinks dat ze - via een artikel in de NiVo - schaamteloos op de rug gingen liggen met de pootjes omhoog in de hoop dat Loek Kras - als coalitie-leider - hun buikje zou willen kriebelen. Regeerdrift ten koste van alles. Dat zag ik volgens sommige reaguurders op de facebookpagina van GL-EV helemaal verkeerd. Maar het stond toch echt in De NiVo. Dat kunt u zelf nalezen. (saillant: niet in De Stadskrant of het NHD). En ze vroegen toch echt ‘of ze met de grote jongens mee mochten spelen’. Maar het was blijkbaar niet de bedoeling dat ik over dit genante gedrag van deze onvolwassen GL-politici een mening heb. Die heb is dus wel.

Heeft GL-EV Gewonnen ?
Het uitbundige gebral dat GL in de verkiezingen gewonnen zou hebben (zie o.a. verslag reflectie-bijeenkomst van 27 november) knarst in het morele geweten. GL-EV heeft niet verloren maar ook (in absolute aantallen aan stemmers) niks gewonnen. Ze hebben het goed gedaan. Maar niet zó goed volgens de kiezers op 17 november jl. De stemmers op GL waren gewoon de vaste kliek - wat teleurgestelde PvdA-stemmers en een handjevol opportunistische stemmers die hopen op andere/betere tijden. Geen enkele reden dus om zo hysterisch te gaan staan juichen als er niks te vieren valt.

GL-EV: Labbekakkerig.
Een opsomming van zaken waarvan ik vind dat GL-EV het afgelopen jaar hopeloos heeft lopen labbekakken maakte de sfeer ook niet beter. Toch kan ik niet anders dan vaststellen dat deze ‘lokale politieke organisatie’ zoals ze zichzelf noemt (?!) niets gedaan heeft aan de vluchtelingenproblematiek en zich (op een mislukte filmavond in de PX na) óók heel stil heeft gehouden. Gevalletje pot-verwijt-ketel waar GL-EV zich diep voor moet schamen. Onderwerpen als voetgangers-problemen scoren 0. (zie verderop in dit artikel) Vragen over de verloederde openbare ruimte worden afgedaan als ‘een detail-kwestie’. Ongebreidelde kap van bomen (we moeten 20% aan groen reduceren als bezuiniging) krijgt geen weerwoord. Slopen-slopen-slopen en bouwen-bouwen-bouwen is voor GL bijna hetzelfde programma als dat van VD80.

In 2020 energie-neutraal zijn blijkt een luchtballonnetje. Het is slechts een plan. Een voornemen. Een verkiezingsstunt (want het onderwerp dook opeens vlak voor de verkiezingen op). Een oprisping dus. Een een béétje serieus te nemen partij roept zulks niet alleen maar heeft een plan (al of niet op hoofdlijnen) klaar - ter inzage - ter discussie - om als eerste op de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad op de agenda te zetten. Niet dus.

N.B.: GL-EV stemde in het recente verleden ook vóór om de subsidie-regeling voor energie-vriendelijke investeringen af te schaffen. Misschien daar (landelijk blijkt er nog een hele grote ongebruikte pot) nog eens over nadenken ? Of kritische vragen gaan stellen bij het overal niet-duurzaam bouwen in onze gemeente. De nieuwe aanbouw van het DBC volgens de duurzaamheids- en energie-normen van de vorige eeuw en het nieuwe - absoluut niet duurzame - wijkje aan de Keetzijde als voorbeeld.

Wonen
GL-EV zat erbij en keek ernaar. Maar zei niks. We hebben hier veel koopwoningen (wat zou suggereren dat we een rijke gemeente zijn maar de meeste huizen zijn hier van de bank of aardbeven op hun fundament van het zwarte geld). EdamVolendam zou haar voorraad huurwoningen in korte tijd en met relatief weinig problemen flink kunnen uitbreiden. Of in ieder geval de woningbouwverenigingen op de huid zitten die hele blokken jaren leeg laten staan - bestaande woningen renoveren en dan de huurprijs over de kop laten gaan of zelfs huur-woningen verkopen.

Maar daar hoor je EV-GL niet over want ze passen zich als gewoonlijk naadloos aan bij wat de meerderheid vindt. Over het herinrichten van bestaande gebouwen - iets dat je in veel wél-modern-denkende gemeenten ziet - hoor je GL-EV ook niet. Te ingewikkeld. Boven hun niveau. Linksdenken is leuk maar het moet wel een beetje rechts blijven hè ! De bouwmaffia moet ook werk hebben.
GL-EV helpt ze daar graag bij.

Vuurwerkverbod
Een onderwerp als vuurwerk-beperking of vuurwerkverbod is voor GL-EV geen onderwerp.
Hoewel landelijk GL vóór een inperking of afschaffing van deze gekkigheid is houdt GL-EV het
op de stelling: ‘moet kunnen’.  Gewoon niet over praten vóór die tijd. En er niet over beginnen ná oud&nieuw;. Spaart daarmee de kool en de geit. Er gaat even 10.000.000 kilo afval het milieu in maar dat is dus blijkbaar een ‘gevalletje jammer’. Tot zover het ‘groene’ imago van een blijkbaar niet-zo-groene partij.

Voetgangersbeleid.
Ik vertel u niets nieuws als we vaststellen dat iedereen het er wel over eens is dat de voetganger - al of niet met een beperking -  in EdamVolendam als 2e-rangs-weggebruiker het zelf maar moet uitzoeken. In EdamVolendam zijn de stemmers autobezitters.
GL-EV deed en doet niets voor voetgangers. Hoe mooi de woorden in hun verkiezingsprogramma ook: als het er op aankomt zijn ze grotesk afwezig. Ik kan u daar uit eigen ervaring hele nare verhalen over vertellen. Met de hele discussie rond oversteekplaatsen als voorbeeld. LK en VD80 timmerden letterlijk en figuurlijk aan de weg (want de verkiezingen kwamen eraan) al liep hun geflater uiteindelijk uit op een sneu fiasco. GL-EV liet zich niet eens horen. Niet zien. Pech voor de voetganger maar de kwetsbare verkeersdeelnemer is electoraal na de verkiezingen voor de komende 5 jaar blijkbaar ook niet interessant.

Communicatie Met De Burger
GL-EV roept luid dat de communicatie tussen burger en overheid beter moet. Dat roepen ze al jaáááren. Maar ze deden er (behalve mooie woorden in de media) geen flikker aan. Het beantwoorden van brieven/mails/telefoontjes van burgers door de gemeente kent in EdamVolendam een all-times-low dieptepunt. Maar enige kritiek op de gemeente zelf - voorstellen ter verbetering of steun aan burgers die vastliepen bleven uit. GL-EV: Wel roepen - Niks doen.
GL-EV is - evenals alle andere politieke partijen - afhankelijk van de lokale media (want de onderling vaak zo vastgelopen politieke communicatie loopt hier meestal via De Stadskrant - De NiVo -  het NHD of de digitale media). Hoe gammel die ook is. Hier doemt de vergelijking op van iemand in ademnood die door een rietje moet ademen. Liever dat dan stikken. Liever zoete broodjes bakken dan het probleem benoemen of oplossingen aandragen.
Het voert te ver om álle onderwerpen te berde te brengen maar ik laat u graag zelf uw mening over: natuur - sociaal domein - kommenbeleid - Europaplein - 3e ontsluitingsweg (dempen ecomeertje/weghalen natuurgebied) - parkeerbeleid - zorg - huisvesting ambtenaren e.v.a.
Aan GroenLinks-EdamVolendam zal het niet liggen. Want ze laten het gewoon liggen.

Niks Links Meer An
EdamVolendam heeft geen linkse partij meer.
De PvdA heeft zichzelf politiek-windvanend-gewijs eigenhandig uit de markt geprezen. De SP deed hier - na de debâcles in Purmerend - Alkmaar en Monnickendam - niet mee aan de verkiezingen. En GroenLinks ?
GroenLinks ?
FletsRechts zult u bedoelen !

Verloren Idealen.
GroenLinks is ooit voortgekomen uit een samengaan van CPN - PSP en PPR. Als ik GL-EV nu bezig zie wordt het mij moede om’t hart. Er is niets over van wat in het verleden de basis was. En niets - behalve mooie woorden en schone schijne - voor teruggekomen.
GroenLinks- EdamVolendam is een D66-Light - een bijwagentje van het immer weifelende en niets beslissende of presterende altijd maar compromissen sluitende bange CDA en Rechts’-Best- Friend.
VD80 hebben ze door anderen laten afserveren en LK mag hun buikje kriebelen.
Je zou Zeevangs Belang alle sterkte van de wereld wensen.

Nieuwjaarsconference
Ik denk niet dat ik na dit schrijven nog uitgenodigd word om op de Nieuwjaarsreceptie van GL-EV te komen (wat ik niet erg vind want altijd lawaaiierig - supermelig - opgefokt en met een hoog ‘oh-wat-zijn-we-toch-een-leuk-soort-mensen-gehalte’) maar dan missen ze wel mijn nieuwjaarsconference.
Oh nee. Die missen ze niet. Want het onderwerp dat ik in gedachten had: ‘Kijk-Eens-In-De-Spiegel’ is bij hen taboe.

Als mijn afwezigheid een gemis blijkt kom ik op aanvraag in een later stadium graag een paar lesjes Links-Denken en Actie-Voeren geven.

Goede Wensen Voor Dit En Alle Volgende Jaren
Mijn nieuwjaarswens kan en zal ik GL-EV niet onthouden.
Ze hebben zes lange jaren de tijd om zichzelf opnieuw uit te vinden.
Geen woorden maar daden. Politieke duidelijkheid scheppen en vooral persoonlijk te groeien. Hobby-isme hoort niet in het bestuur van een middelgrote gemeente of een politieke partij die zichzelf serieus neemt. Misschien een paar mensen lozen die (de verkeerde kleur en de verkeerde politieke richting en te persoonlijke ambities) geen aanwinst voor deze partij zijn ?

Ik wens GL-EV in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 en 2022
lef en karakter - strijd en principes - integriteit en geloofwaardigheid.

F.J. Seeboldt
EdamVolendam

zie ook: http://ev-opinie.nl/forums/viewthread/165