donderdag 3 december 2015

Niet Opgeruimd Staat Niet Netjes


De grofvuilophalers van het bedrijf dat
in opdracht van onze gemeente tweewekelijks grofvuil ophaalt
mogen dit niet meenemen.
Puin/steen/porcelein staat
op het nee-nee-lijstje

De buren doen ook niks.
Het is hun probleem niet

Medewerkers van EdVo zelf rijden langs in gemeentelijke voertuigjes en doen het ook niet. ('dat is niet ons werk meneer')


Onze BOA's (bijzondere opsporingsambtenaren)
vinden dit geen klusje voor hen.

De ex-eigenaar / dader(s) (immer onbekend)
vinden het wel goed zo.

Nu al een maand
ligt deze kapotte wasbak
in de Langemeerstraat in Edam
te wachten tot iemand iets doet.

Ondertussen de boodschap uitstralend:
"Flikker maar neer". Don't give-a-damn.

Niet opgeruimd ? Niet netjes ?
Jammer dan. Boeie ! Pech !

Als hij er volgende week nog steeds ligt
(en dat verwacht ik gezien de ervaringen in en met onze gemeente wel) ga ik er namens
EdamVolendamSchoon iets creatiefs mee doen.

Weddenschapje afsluiten ? Pooltje maken ?
Ik zeg: die ligt er met Kerstmis nog en zet een fles wijn in.

Of heeft u nog een een ander/beter/leuker idee ?

edamvolendamschoon@telfort.nl
0299 - 36 19 20