zaterdag 26 september 2015

Vluchtelingen In EdamVolendam - Wat Verwacht U Van Ons ?

"Wat verwacht u van ons"
sprak een wethouder van EdamVolendam
op de  laatste raadsvergadering.

En niemand die er iets van zei.
Maar het is een hele gekke opmerking.
Ignorant. Schandalig zelfs.

"Wat Verwacht U Van Ons?"
Hoe verzin je het.


Geacht College van B&W

Misschien hadden we verwacht dat.................

- u in die raadsvergadering iedereen die eromheen zat te zwetsen met met gezwollen taalgebruik als "Het is een complex probleem" of "We moeten niet samenwerken met andere gemeenten" of "Het is hartverscheurend maar we gaan niks doen" of "we moeten pragmatisch en rationeel zijn" of  "We hebben het geld er niet voor" of "laten de anderen het maar doen"...........
- en zo nog veel meer schandalig hypocriet gezever - de les had gelezen. Daar bent u toch zo goed in ? Maar dat deden u als college en de coalitiepartijen niet. We vonden het wel gemakkelijk zo.
Niks beslissen. Niks doen. Geen vuile handen maken. Het is wel bijna verkiezingstijd hè !

- u als college het initiatief zou nemen om de verschillende partijen - belangengroepen en particulieren bij elkaar te brengen om te gaan praten over oplossingen i.p.v. iedereen uit elkaar spelen.

- u zich niet zou verschuilen achter valse argumenten over aantallen en zogenaamde afspraken vanuit Den Haag en het COA en leugens over leegstaande huizen waar we geen vluchtelingen voor konden vinden. (maar de raadsleden slikten het en stelden geen enkele kritische vraag).

- u zich niet weer verlaagt tot argumenten als 'gebrek aan ambtelijke capaciteit' of zich rigide
verschuilt achter wetgeving die initiatieven onmogelijk zou maken.
Beide 'argumenten' zijn namelijk nogal kwestieus.

- u vanuit de grote reserve van deze gemeente een startbedrag van bijvoobeeld €100.000 of
 € 200.000 ter beschikking zou hebben gesteld. Als beginnetje. Als het om vastgoed zou gaan (TASE / Maria Goretti / Europaplein e.a.) kan het wél.  Maar nu ff niet ?

- u niet achterover zou leunen
en om politieke redenen
anderen de kastanjes uit het vuur laat halen.

- u de grote mond die uw partijen altijd hebben over hoe goed&rijk&getalenteerd en sociaal we hier in EdamVolendam wel niet zouden zijn ook wáármaakt als het
er op aan komt.

Volgende week woensdag is er een avond in de PX met als onderwerp:
"Avond Voor De Vluchteling"

Als er nou toch bent en uw inbreng gaat geven
is het dan wellicht handig alvast wat zaken te benoemen die we wél van u kunnen verwachten ?

dat u de discussie over
NOOD-opvang sluit.
dat is allang geregeld. (daar gaan wij niet eens over. Als Den Haag of het COA belt moeten we dat
gewoon doen)

dat u de discussie over
INDIVIDUELE opvang opent:
want dat is het échte probleem.
(bijvoorbeeld aanbieden om vóór Kerstmis 50 personen / 10 gezinnen te huisvesten.)

dat u elke discussie over 'opvang in de regio' vermijdt en direct be-eindigt. dat is een heel ander onderwerp en de zin en onzin daarvan zijn zo ondertussen wel duidelijk.

dat u de discussie vrij houdt van vooroordelen xenofobe agressie en racistische inbreng en weet om te gaan met uitingen van 'gesundes volksempfinden' zoals we die de laatst week helaas her&der in Nederland en Europa konden zien.


dat u de regie neemt. leiding geeft. faciliteert. opties verzamelt. deuren opent.
ons een stip op de horizon zet. Ons voorgaat. Een moreel baken bent. Kortom: uw werk doet.

dat u geen leugens/halve waarheden of vage meningen meer vertelt.

dat u alle creatieve mogelijkheden niet uitsluit: noodwoningen - containerwoningen - drijvend wonen wonen op wielen - (al of niet met behulp van vrijwilligers/nieuwe bewoners) bestaande gebouwen geschikt maken - etc. In dit verband maak ik u graag attent op: http://www.veerhuis.eu

dat u pro-actief met het lokale Vluchtelingenwerk contact zoekt en intensief gaat samenwerken:
zij als degenen die het weten - u (namens ons) als degenen die zich dienstbaar tonen en geld - woonruimte - inrichting - onderwijs - medische zorg e.a. regelen.

dat u met een mooi bedrag over de brug komt waar we een beginnetje aan hebben.
(€ 10,- euro per inwoner lijkt mij een mooi bedrag).  En ook duidelijk vermeldt dat we het niet allemaal alleen hoeven te betalen maar er ook substantiële bijdragen vanuit het rijk komen
voor de opvang. Of een fondsenwervingsactie van harte ondersteunt of zelfs initieert.

dat u - uw collega's en alle raadsleden
(toch wel allemaal aanwezig neem ik aan)
de partijpolitiek even laten voor wat hij is
en het hart laten spreken.

Initiatief - daadkracht en leiding.
Dát verwachten we van u.

Of is dat teveel gevraagd ?

F.J. Seeboldt
EdamVolendam