maandag 14 september 2015

Red De Zuyderzeedijk Succes

Ik kreeg vandaag een mail van de Zuyderzeedijk-Alliantie met het laatste - goede - nieuws.
Ik vind de foto over het vergaderend groepje op het steigertje méér dan fantastisch.
Zo gaat dat dus. Zo doen ze dat. Zo bereik je wat ! Chapeau !

GOED NIEUWS.
Minister Schultz heeft zojuist besloten dat er eerst
goed onderzoek moet worden gedaan naar de dijkverzwaring. HHNK mag niet starten met het verzwaren van de dijk totdat de onderzoeken zijn afgerond.

POLITIEKE STEUN VOOR ONDERZOEK
De Zuyderzeedijk Alliantie heeft vanaf het begin voor goed onderzoek gepleit om te komen tot een veilige dijk met behoud van de cultuurhistorische waarde. Wij zijn zeer content met de steun vanuit de politiek.

BEWEZEN STERKTE
Het ENW (Expertise Netwerk Waterveiligheid) heeft de minister geadviseerd vooral ook te kijken naar de bewezen sterkte van de dijk. De Zuyderzeedijk Alliantie heeft van meet af aan gepleit voor een praktische kijk op dijkverzwaring, niet alleen een theoretische. Volgens de modellen van HHNK had de dijk al in 1998 moeten doorbreken. Dan zou je toch moeten gaan twijfelen

aan je computermodel.

NUT EN NOODZAAK
Nu de focus alsnog op de beste wijze van versterking komt te liggen
hebben de volgende 5 onderzoeksrichtingen een positieve impact op de mate

waarin ons monument wordt aangetast:
- Bewezen sterkte (ENW)
- Dijken op Veen
- Plaxis
- Pompen
- Innovatieve technieken zoals dijkankers.De combinatie van deze oplossingen zal in de visie van de Zuyderzeedijk Alliantie leiden tot een veilige dijk die veel minder hoeft te worden aangetast dan in de huidige plannen.

NAWOORD

De Zuyderzeedijk Alliantie is een groep mensen die verenigd is door het doel dat we al jaren uitdragen: een veilige dijk op basis van de laatste normen en technische inzichten op basis van goed onderzoek.

En we zijn nu best een beetje trots
op de mensen die zo hard voor de dijk hebben geknokt de afgelopen jaren! Zij hebben ervoor gezorgd dat de doelstellingen van de Zuyderzeedijk Alliantie nu integraal worden meegenomen op nationaal en lokaal niveau, bij het hoogheemraadschap, op het ministerie en de lokale politiek.

Wat ons betreft kan de vlag uit bij iedereen langs de dijk die dat nog niet heeft gedaan
steun ons en bestel hem hier: http://www.reddezuyderzeedijk.nlWat evodammer betreft kan de vlag (reeds besteld) ook uit want ik woon dan wel niet aan de dijk maar die houdt mijn voetjes wel droog. En het is toch heerlijk wandelen zo met je neus in de wind en een werelds uitzicht. Het is een historische en toekomstige pracht.
Daar moeten we heel zuinig op zijn. Ik  kan niet wachten tot die vlag
ook hier op het pleintje wappert.

Doet u – dijkbewoner of niet – ook mee ? Het is tenslotte een overwinning namens héél EdamVolendam en hun buren benoorden en bezuiden en een zegen voor ons landschap.

De ZuyderzeedijkAlliantie heeft een prachtige website. Alleen al om de foto’s en de verhalen een bezoek waard. http://www.reddezuyderzeedijk.nl
Volg ook op facebook en twitterEr zijn al meer dan 100 vlaggen verkocht, deze hangen langs de hele Markermeerdijk.
Kijk op Facebook voor een foto impressie: https://www.facebook.com/zuyderzeedijk

We zijn er nog niet, maar we praten overal mee en maken nu al een verschil.
Blijf ons steunen, dan komen we samen tot een veilige oplossing waarbij de dijk als monument behouden blijft.

Het team van de Zuyderzeedijk Alliantie
Edam-Hoorn-Uitdam-Warder-Volendam-Durgerdam-Schardam