zaterdag 12 september 2015

Evodammer Kijkt In Zijn Glazen Bol

Volgens de laatste berichten gaat de PvdA EdamVolendam het onderwerp "extra opvang vluchtelingen" op de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 17 september as. zetten.
Wat mij betreft een goede zaak.

In Zeevang heeft de gemeenteraad dat allang gedaan en in unanimiteit al een plan gemaakt.
In alle buur-gemeenten van EdamVolendam overigens ook. Wij zijn (weer eens) de laatste.

De krant lezend (wel een artikel in het NHD maar niets in Stadskrant of NiVo) en op internetfora surfend (niet echt bronnen waar je blij van wordt) ga je zitten denken.

Hoe zal dat gaan?
Reden om eens in mijn glazen bol te kijken.

Van lokale partijen als VD80 en Lijst Kras (landelijk PVV-stemmers) kun je verwachten
dat die helemaal in de 0-stand zullen gaan. Zeker gezien hun  meest recente uitspraken,
de gebeurtenissen in de afgelopen tijd en de belangen van nu. Ze zullen er alles aan doen om de discussie te verstoren en te verstieren en overal tegen stemmen. 't Zijn nu eenmaal partijen van het type 'Eigen Volk Eerst' die niet buiten het klaphek kúnnen denken.

Van een VVD verwacht ik dat ze op de (harde) lijn van de landelijke VVD gaan zitten. Die is de afgelopen weken wel duidelijk geworden. Maar zeker weet je dat niet want de lokale VVD hier is vaak verrassend coöperatief en sociaal, met veel empathie en oog voor zowel de details als voor
het grote geheel.

De PvdA brengt het onderwerp in. Goed van ze! GL deed dat al eerder. Dus van deze fracties kun je verwachten dat ze naar creatieve en doelmatige lokale oplossingen gaan zoeken om uit solidariteit ook EdamVolendam haar deel van een oplossing van dit zo urgente en grote probleem
te laten dragen.

Rest het CDA.
Als ik hun websites napluis
vind ik helemaal niets.
Het is daar stil en leeg.

De partij van de christenen
(volgers van Jezus)
die altijd een appél op óns doet
(althans dat was vroeger wel zo)
laat geen interesse in dit dossier blijken.

Zullen zij straks de schriftgeleerden zijn
(met opgeheven vingertje
zwelgend in hun eigen hypocritie)
in de tempel der democratie?

Ach-en-wee klagend met de hand
op eigen beurs?

Met 'hun' bijbel zwaaiend om 'hun' grote gelijk te bewijzen?

De tollenaar - de hoer en de melaatse negerend en uit hun wereld verbannend?

Elke kritiek, elke criticus of elk creatief plan afdoen door niet de boodschap te ontvangen
maar de boodschapper te onthoofden?

Er voor kiezen om niet de barmhartige Samaritaan maar kille hardvochtige geprivilegieerden te zijn?

Linksom of rechtsom gaat er iets gebeuren. In het ergste geval 'too-late-too-little' of
dat we wederom onze toch al slechte naam op dit dossier waarmaken en moreel zo'n beetje
de risee van Nederland worden.

Hád ik maar een glazen bol. Ik zou u meteen mee laten kijken.


zie ookL http://ev-opinie.nl/forums/viewthread/146