woensdag 30 september 2015

EdamVolendam - Vluchtelingen Passen Niet.

Ik was vanavond in de PX. Maar niet lang. Ik ben voortijdig weggegaan.  Gevlucht voor de oppervlakkigheid - de hypocrisie - de hele of halve leugens en vooral omdat het één groot toneelstuk was van 'kijk ons keurige mensen een keurige mening hebben'.

Voortijdig de zaal verlaten. Een zwaktebod mijnerzijds. Maar ik kon het niet langer aanzien.
Het is dus heel goed mogelijk dat de discussie en de diepte die ik zo node miste later op de avond alsnog is gekomen. Dat de vonk oversloeg. Of zelfs de vlam in de pan. Maar ik denk van niet.

Het was De Avond Voor De Vluchteling
De film was prachtig. Het gedicht ook. De toespraak ok. De muziek van de 3J's mooi.
Het feit dat GroenLinks EdamVolendam een zaal vol belangstellenden en betrokkenen wist te mobiliseren en een mooi programma en een goede organisatie neerzette verdient alle lof.
GroenLinks nam ( i.t.t. andere lokale politieke partijen) tenminste nog het initiatief
en waagt de poging. Goed van ze !


Knibbe - de maker van de film: "Ik wil de kijker aan het denken zetten
en emotioneel betrekken bij het probleem.
Nederlanders kampen nog altijd met een soort primitief gevoel van xenofobie.
Dat probeer ik af te zwakken."

De 3J’s (sinds 2014 ambassadeurs van Terre des Hommes)
met zevende generatie 'bootvluchtelingen' in de familie  zongen het lied 'Grenzeloos'.
Ze waren recent nog op bezoek in een groot vluchtelingenkamp in Libië.
'Tegen mij hoef je vluchtelingen geen gelukszoekers meer te noemen'
aldus zanger Jan Dulles.

 http://www.koffietijd.nl/de-3js-en-terre-des-hommes/

Maar dat was het dan ook wel. Op het slot van de avond was een half uurtje gereserveerd voor een forumdiscussie die maar geen discussie wilde worden omdat iedereen keurig zijn/haar verhaaltje afdraaide en er geen kritische vragen gesteld werden of tegengas gegeven vanuit de zaal. Het bleef oorverdovend stil.

Een fractievoorzitter die door de gespreksleider meteen al bij de openingsvraag klem gezet wordt
een wethouder die (standaard-riedel) vaag blijft en nogal creatief met de waarheid omgaat - een vertegenwoordiger van Amnesty International die er niets te zoeken heeft - de maker van de film ("Those Who Feel The Fire Burning' / Morgan Knibbe) die vooral zijn eigen film promoot en zijn eigen verhaal vertelt en vertegenwoordigers van Vluchtelingenwerk die met meel in de mond pratend niet verder komen dan een dooddoener als: "EdamVolendam doet heel erg haar best op dit dossier" (dat is natuurlijk een gotspe. We doen helemaal niks ! Laat staan 'ons best')  De dames die Vluchtelingenwerk vertegenwoordigden sloegen niet met de vuist op tafel om de belangen van hun doelgroep  verdedigen. Ze zaten daar maar een beetje ja&nee te knikken.

Kortom: een zwak forum. Geen discussie. Gebakken lucht. Praat-Om-De-Vaak. Tenenkrommend.
Dat is - gezien de inzet van GroenLinks en voor iedereen die er was toch een gemiste kans.

Ik kom zelf niet verder dan te constateren dat we proberen om vluchtelingen in te passen en aan te passen aan onze regels. Ambtelijk tot op het bot. Out-Of-the-box: none. Gevoel: 0. Oplossingen: geen. Vluchtelingen passen hier niet bij ónze bureaucratie. Gevalletje (alweer-)jammer voor ze.

Er zijn huizen voor statushouders beschikbaar (die zouden de druk op de opvangcentra kunnen verminderen) maar volgens de regels mogen statushouders/vluchtelingen er niet in. De wethouder zegt dan "Het komt regelmatig voor dat woningen niet geschikt  blijken" en "Laatst nog hadden we wel twee woningen maar geen passende vluchtelingen". Niet geschikt blijken ? Geen passende vluchtelingen ? Dan ben je toch gek bezig. Zo'n vluchtelingengezin zelf wordt niets gevraagd. Die willen overal wonen zolang het er droog en warm en veilig is. Een heel huis of appartement voor één persoon is overdreven. Er kunnen meerdere individuen (voorlopiger-wijs )bij elkaar gaan wonen. Maar dat mogen ze niet. Volgens de wet. Te grote gezinnen schuiven graag in. Maar dat mogen ze niet. Volgens de wet. Bestuurlijk autisme ten top.

Nog steeds worden de afspraken voor statushouders (lopen we ook hopeloos op achter) verward met de extra-opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden i.c. Syrië en Afghanistan. Dat geeft gemakzuchtige maar vooral niet-terzake-doende argumenten. En sommige partijen doen er alles aan om dit misverstand in stand te houden omdat het hen goed uitkomt.

Het is genant dat de wethouder (namens de gemeente of namens VD80 ?) doet alsof het allemaal het probleem van de statushouders/vluchtelingen zelf is. Alsof ze veeleisend zouden zijn. Niet dus. Ze mógen gewoon niet. Ze mogen niks. De onmacht die ze wilden ontvluchten wordt hier in een nieuw jasje gestoken maar blijft onmacht. Regels zijn regels. Ordnung muss sein. Befehl ist befehl. Derhalve blijven woningen dus te lang leeg staan en de statushouders/vluchtelingen in de opvang.
Leegstand en tegelijkertijd zeuren over een tekort aan (huur-)woningen: dat mag dan weer wel.

Nog genanter wordt het als ze en-passant mededeelt dat het niet mag botsen met de vraag naar huurwoningen voor 'eigen volk' (die er overigens niet of nauwelijks is /wie wil huren in EdamVolendam - of de omliggende gemeenten - kan volgende week wonen ! Maar de vraag moet kunstmatig hoog gehouden worden vanwege al dat gebouw in de Broeckgouw e.a.)

De gemeente is niet van plan woonruimte te kopen en dan zelf als verhuurder op te gaan treden. In EdamVolendam keus uit 500 leegstaande huizen en een aantal gebouwen. Niet dus. Ook het huren van woon-ruimte door de gemeente is geen optie. Vluchtelingen zelf kunnen ook niet kopen of huren want dat mag dan weer niet. Terwijl we zoeken naar woonruimte slopen we schoolgebouwen. Kafkaanse cirkels van waanzin.

Als er een voorkeursrecht op woningen in de Zeestraat moet worden ingesteld en daadwerkelijk panden worden gekocht door de gemeente (TASE !) - dan kan het wél. Kantoorruimte huren voor ambtenaren doen we ff tussendoor. Als er geld uitgegeven moet worden voor volstrekt zinloze onderzoeken of om fouten van de gemeente te herstellen dan is dat géén probleem. Als het om inwoners uit EdamVolendam zou gaan die in nood waren zou alles uit de kast getrokken worden om daar iets voor te doen. Maar nu dus ff niet. Het zijn maar vluchtelingen.

Alternatieven (tijdelijke bouw - bestaande gebouwen geschikt maken - wonen op wielen - wonen op het water of zulkse ideeën) zijn helemaal buiten de orde. Ook de samenwerking met omliggende gemeenten is vaag en wil maar niet vlotten.

Het is hier ook niet het doel om de problemen op te lossen. Het is de bedoeling dat de regels worden nageleefd. Het liefst met zoveel vertraging als maar mogelijk is. Ook als dat ten koste gaat van statushouders/vluchtelingen. Regels zijn regels. Ordnung muss sein. Befehl ist befehl.

En geld mag het al helemaal niet kosten. Stel je voor dat wij als een van de rijkste gemeenten in Nederland (top 10) met onze grote mond over hoe goed en getalenteerd en sociaal we wel niet zijn dit probleem voortvarend en ruimhartig zouden aanpakken en er budget voor zouden vrijmaken.
Echt niet. Vluchtelingen zijn zielig. Maar we vinden onszelf net iets zieliger.

En dat is de moraal van het verhaal: de problemen die zich ook hier in EdamVolendam manifesteren op het dossier van de opvang van oorlogsvluchtelingen zijn linksom of rechtsom natuurlijk oplosbaar.
Als we dat zouden willen.

Maar blijkbaar willen we het niet.

F.J. Seeboldt
EdamVolendam