dinsdag 11 augustus 2015

Hotelgekte In Waterland

Natuur op het Hemmeland

 Na het spraakmakende
en nogal eenzijdige artikel in NRC is door een aantal mensen bezwaar aangetekend bij  de Ombudsman
van deze krant.

In de NRC van 20 juni 2015 ging Ombudsman Sjoerd de Jong uitgebreid in op de aangevoerde bezwaren (C59).Dat is op zichzelf genomen mooi, hoewel de antwoorden niet
in alle opzichten bevredigend genoemd kunnen worden.

Nog steeds wordt de zaak weggezet als een lokale ruzie. Laten we erg duidelijk zijn. Het bestuur van Stichting Hemmeland heeft niets tegen het echtpaar Kulik. De andere initiatiefnemer, architect Leloup, hebben we in de afgelopen tien jaar éénmaal ontmoet bij een of andere hoorzitting en de nieuwe partner die zo ‘goed in de slappe was zit is voor ons tot dusver totaal onbekend.

Van persoonlijke vetes of vendetta’s is dus bepaald geen sprake. Waar Stichting Hemmeland wel problemen mee heeft, is met de lokale politiek uit het verleden en met een raadsmeerderheid die toen heeft besloten om ons publieke groen op te offeren aan het winstbejag van een beperkt aantal privépersonen. Naar de mening van Stichting Hemmeland ....................
lees meer op: http://www.redhethemmeland.nl/

zie ook: https://twitter.com/@redhethemmeland

evodammer schreef eerder over dit onderwerp:
http://evodammer.blogspot.nl/search?q=hemmeland