vrijdag 3 juli 2015

Links Lullen Rechts Bouwen

In een tear-jerking artikel in de NiVo van deze week maakt Loek kras zich kwaad over het beleid van de Zorgcirkel Waterland. Hij haalt daarbij GroenLinks en SP links in. Volgens hem is het een schande wat er gebeurt: personeel bij het lokale verzorgingshuis in de wijk Volendam (!) wordt ontslagen - het management blijft zitten - de ‘hulpbehoevende oudere’ is de pineut. De vrijwilligers worden weggezet als ‘gekke henkie’ en van een landelijke trend (langer thuiswonen / andere samenlevingsvormen) heeft hij nog nooit gehoord. In zijn betoog wordt hij niet gehinderd door enige kennis van (interne) zaken bij De Zorgcirkel.

Ofschoon in de titel sprake is van falende ouderenzorg in EdamVolendam heeft hij het uitsluitend over de situatie in De Nicolaashof en bewoners van de wijk Volendam. Dat in de wijk Edam en straks ná de fusie met Zeevang nog veel meer verzorgings- en verpleeghuizen in de problemen zijn zal hem een Volendamse - worst zijn. Geen woord daarover. Voor Loek Kras houdt de wereld blijkbaar toch op bij het 3e klaphek.

 En passant krijgt het CDA een veeg uit de pan vanwege hun contacten met de landelijke politiek. Alsof dat een misdaad is en ze hem daarmee tekort doen. Hoe heet ‘jaloersigheid’ in het Volendams ?

Het venijn zit in de staart van zijn artikel: hij pleit voor het tóch bouwen van een WoonZorgCentrum in de nieuwe wijk De Broeckgouw. De grond ligt er al. En die moet verkocht. Desnoods ten koste van onze ‘hulpbehoevende ouderen’. Een woonzorgcentrum in een wijk waar je nog niet dood gevonden wilt worden - omgeven door industriegebied en doorgaande wegen - en waar onze ‘hulpbehoevende ouderen’ heel erg ongelukkig zullen worden omdat ze er ver verwijderd van hun ‘eigen’ Volendam in een grote zandbak vol plastic huizen - zonder enige voorziening of groen - en onbegaanbare voetpaden - hun laatste dagen moeten slijten.

Loek Kras zou eens moeten kijken bij de verzorgingshuis-mologgen in Purmerend - Hoorn - Zaandam of Amsterdam Noord en zich moeten afvragen of hij dat onze ‘hulpbehoevende ouderen’ en hun familie wil aandoen. Of hij het de ouderen in zijn eigen omgeving wil aandoen. Of hij er zelf zou willen wonen. Niet hè ! Of ziet hij onze senioren hun dagelijkse wandelingetje doen als ‘een rondje VOMAR’ ?

De waarheid is natuurlijk dat er gebouwd moet worden. Kan niet schelen waar en waarom en voor wie en wanneer als er maar palen-in-de-grond-geslagen en stenen-op-alkaar-gemetseld kunnen worden. Loek Kras is daarmee geen haar beter dan VD80 en bedrijft ook cliëntisme (vriendendiensten) t.a.v. de in doodsnood verkerende Volendamse Bouwmaffia die zijn invloed op de politiek en de politici blijft hebben. (je vraagt je af hoeveel er in het envelopje zat toen Loek Kras beloofde dit artikel te schrijven).

Zijn noodkreet gaat dus niet over hulpbehoevende ouderen of een toekomstvisie over hun welzijn maar over werkgelegenheid voor hulpbehoevende bouwbedrijven en gemeente-begrotingen (grondprijzen !) die rond moeten. De schaamte ver voorbij.

Je vraagt je af waarom hij niet voorstelt om het TASE-terrein voor dit doel te reserveren en geschikt te maken. Of zelfs de locatie Maria Goretti. Of waarom hij zich niet eens goed laat informeren over de werkelijke situatie, de plannen voor de toekomst en de verwachtingen voor ouderenbeleid in Nederland en dus ook in EdamVolendamZeevang.

We hebben het hier over mensen die ons land / ons dorp groot hebben gemaakt en die al-ze-leven in het centrum van Volendam hebben gewoond. En die willen wij dan wegzetten en opsluiten in een Bijlmerbajes-achtige torenflat-van-11-hoog-WoZoCo ergens ver weg in een door ziel-en-zaligheid-verlaten troosteloze nieuwbouwwijk ver buiten het vertrouwde dorp ? Ze kunnen daar godbetert niet eens de klokken van de Vincentiuskerk horen luiden.

De verkiezingstijd breekt aan.

Loek Kras’ ideeën zijn
als het braakliggende stuk grond
waarvan een dramatische foto
bij het artikel ons van het échec moeten overtuigen:
je hoopt maar dat er nooit op gebouwd zal worden.


UPDATE: en - voor de zoveelste keer - blijkt Loek Kras niet alleen agressieve stemmingmaker maar ook ongegeneerd volop leugens te verspreiden. Wie gaat deze destructieve politieke clown een halt toeroepen ?