donderdag 11 juni 2015

Zin En Onzin Over Afval

In de NiVo van vorige week een artikel van Lijst Kras onder de titel "Nog Een Plastic Container Erbij ?"  Het artikel (vol onzin - vooroordelen en foute info) gaat over zwerfvuil dat onstaat als vogels of katten/ratten/muizen/egels uw vuilniszak - op zoek naar lekkers - openbijten en er een zooitje van maken. Ik heb bedoeld artikel onderaan dit blog geplaatst.

Het Is De Schuld Van De Burger ?

Dat lijkt me niet. Het is tenslotte ons eigen gemeentebestuur dat er voor kiest een afval-ophaal&verwerkings-beleid te voeren dat nog uit de vorige eeuw stamt. In bijna alle meer modern denkende gemeenten in Nederland - en ver daarbuiten - hebben de inwoners tot grote tevredenheid van gebruiker en verwerker een container voor huishoudelijk/restafval. Wij moeten ons nog behelpen met 'ouderwetsche' vuilniszakken.
 
Die staan overal&nergens. Te wachten tot het fout gaat. Onze openbare ruimte staat een aantal dagen van de week vol afval. Dat geeft veel restvuil dat zwerfvuil wordt.
Gevolg: troep - ergernis en zwerfafval.

Wij Willen Hier In EdamVolendam Geen Container Voor Huishoudelijk/restafval ?

Laat Lijst Kras voor zichzelf spreken en niet voor ons denken. We willen het wel. Graag zelfs. Liever vandaag dan morgen. Het scheelt sowieso heel veel vuilniszakken die je dan niet meer hoeft te kopen. En het lost een aantal problemen op. Zoals restafval - zwerfafval - overlast. Het ophalen kan machinaal. Dat vinden de jongens&meisjes van Tol Milieu fantastisch. Vooral voor hun gezondheid want nu moeten ze elke zak apart optillen - dragen en in de auto gooien. In Zeevang (we gaan fuseren !) werken ze al jaren met zo'n rest-afval-container. Die willen echt niet terug naar de tijd van die onhandige en vieze vuilniszak.

Die Rest-Afval-Containers Zijn Groot En Lelijk ?

Niet dus. Ze zijn er in allerlei maten - kleuren
en kekke modellen. Van stevige kunststof - duurzaam geproduceerd en goed recycle-baar. Dat kun je van de vuilniszakken die we nu gebruiken (of we die nou op straat zetten of in een ondergrondse container gooien) niet zeggen.

Zwerfvuil-probleem In Één Keer Oplossen ?

Volgens LK is het hele zwerfvuilprobleem
(quote:) 'in één keer en onmiddellijk opgelost'
als wij als burgers beter ons best gaan doen.
Dat zou mooi zijn. Maar is natuurlijk niet waar.
Zwerfvuil heeft meerdere oorzaken en meerdere oplossingen. Zelfs LK kan het echt niet  'in één keer oplossen'. LK kan voor meer info daarover terecht bij EdamVolendamSchoon: die weten er écht veel van.

Centenkwestie ?

Dat we geen geld zouden hebben voor zulke rest-afval-bakken (of voor onder- of bovengrondse huisvuilcontainers) is natuurlijk een argument van lik-me-vessie. Dat geld is er wel maar wordt er niet aan uitgegeven. Het is een keuze.

Afval Scheiden Zit Tussen De Oren

Volgens LK gaan mensen minder goed afval scheiden als we allemaal een container voor ons huishoudelijk afval krijgen. Omdat 'ze' alles in zo'n afvalcontainer zouden gaan kieperen. Wat een wantrouwen. Misschien dat 99% van de mensen het wel goed doet. Dan gaat het dus over een kleine groep medeburgers die wat-we-ook-verzinnen - zak of bak - toch niet is te heropvoeden. U moest overigens eens weten want mensen nu ook al in hun vuilniszak proppen.

Visieloos Afvalplan

(quote:) 'Dat afval geeft iedere week weer op veel plaatsen een puinhoop in het dorp'.
Dat is zo. Maar dat komt vooral omdat de gemeente EdamVolendam een slecht beleid voert op dit punt. Iedereen mag zomaar overal zijn/haar afval neerpleuren In één straat zie je soms voor elk deurtje een zakje/hoopje/bakje/doosje.
De oplossing is: afval-verzamel-plekken

Burgers willen best even 25 meter lopen
zodat het afval op één speciaal daarvoor ingerichte plek ligt. (dat doen we voor ander afval ook al) Dat hoeft weinig tot niks te kosten maar scheelt heel veel overlast en is een grote bezuiniging op het ophalen (sneller en milieuvriendelijker).
 

Wij - en op veel andere plekken gebeurt het ook al - doen dit al jaren bij ons in de straat: alle afval op één vaste plek. Grootste voordeel: als er al restafval achterblijft is dat - omdat het op één plek ligt - snel opgeruimd.

klik op de afbeelding
voor een vergroting
Er bestaat zelfs al  heel lang
een afval-verzamelplekken-plan
voor onze wijk.

Maar het komt er maar niet van.
In Purmerend hebben ze op veel locaties
een eigen plek gemaakt voor afvalcontainers.
Die hoeven dan niet op het trottoir
in het openbaar groen of op de rijweg te staan.

Etensresten Wél In De Vuilniszak.

Lijst Kras heeft het over 'mensen die het GFT' (maar hij bedoelt: etensresten) in de vuilniszak stoppen.  Die burgers krijgen van hem - onterecht - een uitbrander. Voedselafval moet (behalve als de vogeltjes er blij van worden) bij voorkeur in de vuilniszak maar dan ( met een beetje extra moeite) wel extra goed verpakt in een oude verpakking zoals een leeg melkpak - koffiepak - plastic zak - krant - o.i.d.
 
Etensresten zijn namelijk géén GFT waar we milieuwinst op kunnen halen. Integendeel.
Ze geven vooral zomers en in bakken die binnen staan in uw GFT-container bacteriën waar u en ik behoorlijk ziek van kunnen worden en vervuilen uw bak zo erg dat er onnodig veel water&tijd&energie&schoonmaakmiddel moet worden gebruikt om uw bak een béétje schoon te houden. Milieu-verlies dus.
 
Schoon GFT houdt uw GFT-bak schoon en gezond. Etensresten zijn niet 'schoon'. Het is vaak een stinkende rottende drab op de bodem van uw bio-bak. (en maar 3 tot 5% van het organisch afval dus daar hoeft u het niet voor te laten.) Bedenk dat verpakkingen waar eten in heeft gezeten (bijvoorbeeld de seal van leverworst / kaaskorsten / blikje vis of kattenvoer / olie&vet e.v.a.) óók lekker ruiken voor dieren die eten zoeken. En die dingen mogen óók niet in de groene bak. Overigens zouden rest-afval-containers i.p.v. vuilniszakken dát probleem wél 'in een keer oplossen' want daarmee krijgen illegale 'mee-eters' geen kansen meer.

Verkiezingspraat

Het is en blijft jammer dat onze grootste lokale politieke partij zulkse kwestieuze onzin over afvalproblemen schrijft. De problemen rond afval en zwerfvuil zijn (verkiezingstijd !) blijkbaar 'politiek sexy' genoeg bevonden om er goede sier mee te maken.
 
wij willen rest-afval-containers
Zonde.
Het onderwerp is actueel en serieus.
Afval zal in de aankomende eeuw
een steeds belangrijker onderwerp worden.

De moeite en de precisie
waarmee we nu
dingen kopen en maken en gebruiken
gaat ook gelden voor de manier
waarop we onze spullen
- eenmaal overbodig geworden -
weer kwijt moeten.

Dat betekent minderen - scheiden
geen gemakzuchtig weggooien meer en slim verwerken.
Én vooral: een actievere rol van de producent - de consument én de (lokale) overheid.

Van dat hoop ik dat er in het EdamVolendam/Zeevang van de toekomst politieke partijen en een lokale overheid zullen zijn die er wél bewust en toekomstbestendig beleid op gaan voeren.

Voor meer informatie - een stevige discussie of een goed plan over hoe het beter kan:
edamvolendamschoon@telfort.nl / 0299 - 36 19 20


Lk verwijst ons naar de info op Wikipedia.
Ik hou het toch liever op Milieu Centraal Alles Over GFTklik op de afbeelding
voor een vergroting


Reactie 2015 06 11

Even 2 dingetjes n.a.v. het schrijven in de Nivo van 10 juni.

- als alle vuilniszakken op 1 punt in de straat worden neergezet is niemand verantwoordelijk voor het opruimen van het achtergebleven vuil. Dit wordt veelal gedaan door degene die er het meeste last van heeft en dat is vaak wekelijks dezelfde persoon die het dichtst bij het verzamelpunt woont en daar niet blij van wordt.

- als de bestaande ondergrondse containers meerdere keren zouden worden geleegd kan iedereen die daar behoefte aan heeft zijn vuilniszakken daar kwijt en zal er automatisch minder restafval langs de straten staan.

Met vriendelijke groet,

A.L.

 

Het was natuurlijk ook wel weer spannend
om vandaag even te kijken
hoe dat bij onze afvalverzamelplek
is afgelopen
nadat de vuilnis is opgehaald.

Er is blijkbaar een zak gesneuveld.
Er ligt wat rest-afval dat vanaf nu zwerf-afval is.

Onverwijld opgeveegd door de buurvrouw
die dat als ook-ik-zorg-voor-mijn-buurtje-taak
op zich heeft genomen.

Omdat wij de vuilnis niet in het gras zetten.
veegt dat wel veel gemakkelijker.
bron: De Stadskrant 2015 06 15

De Stadskrant doet ook mee aan de nieuwste hype:
het de schuld geven van de burger van het falend beleid van onze lokale overheid
als het gaat om het aanbieden van en het ophalen van afval.

Waar zijn de tijden dat hoor&wederhoor en alle achtergronden en verdieping
van zo'n onderwerp journalistiek gewoon waren ?

klik op een afbeelding
voor een vergroting


EdamVolendamSchoon had deze foto's al.

Er is een paar jaar geleden voor een godsvermogen een nieuw 'trottoir' neergelegd
(te smal om op te lopen) maar het enige doel dat het dient is het plaatsen van afval.

Afval. Overal in ons dorp. Op alle dagen van de week.
Hoeveel foto's en meldingen wilt u hebben van nog vele 100-en plekken
in EdamVolendam waar dit verschijnsel zich voordoet ?!

Maar weet u hoe dat gaat hier in ons dorp ?
Niet het probleem wordt opgeruimd maar
de boodschapper wordt tot probleem gemaakt en gaat in de zak (al of niet aangevroten)
Bananenrepubliek EdamVolendam op z'n smalst.