maandag 27 april 2015

Evodammer RepublikeinEvodammer heeft vandaag besloten lid te worden van Het Nieuwe Republikeins Genootschap.

Het lijkt hem de enige manier om van zijn Koninginne - nu Konings-dag - trauma af te komen.
Zoveel gekkigheid - dommigheid - kwijlende adoratie en stuitende hypocrisie is voor een normaal mens niet meer op te brengen. Je verstand staat er bij stil. En bij velen stond het ook op 0 vandaag.

Al dat gejuich voor een meneer die nooit zijn eigen schoenen hoefde te poetsen - op school gepest werd of die weet hoeveel een halfje wit bij de supermarkt kost. De stamhouder (maar niet heus want bastaard) van Willem van Oranje. Een volstrekt foute maatschappij-vreemde familie met volstrekt foute denkbeelden die 'aan het hoofd van ons volk zou staan' ons 'tot voorbeeld zou zijn' en ons tot 'onderdanen' maakt. Willem is onze 'redder'. Maar als de oorlog uitbreekt zit 'ie als eerste in Engeland. Al of niet 'Bij De Gratie God's'

En dan nog de hele hele dag het onwaaarschijnlijke gelul over 'Koningsdag Nieuwe Stijl'
als het 'nationale feest'. Nationale waanzin. En die schattige prinsesjes die meemogen:
dat is gewoon gelegaliseerde kindermishandeling !

Iedereen die in ons vorstenhuis gelooft (en dat schijnt zo'n 80% van Nederland te zijn) moet maar eens bij zichzelf te rade gaan of het allemaal wel goed zit tussen de oren. Dat je eens nadenkt of je vandaag misschien een "héél klein beetje dom bent geweest.".

Als je hoort&ziet wat mensen vandaag
allemaal deden is sneu
een eufemisme

Het is misschien
niet eens de koning zelf
- of zijn vrouw of kinderen of familie -
maar de zieke geesten
om hem heen die deze waanzin bedenken.

Het is voor die vazallen (van hofhouding tot de banketbakker die oranje tom-poucen maakt - van basisschool die zich laat lenen (lees misbruiken) voor de koningsspelen tot de politieagent (en daar waren er vandaag opeens weer een heleboel van) die zich willoos overlevert aan de zo'n dagje politie-staat tot muzikant die weer het zoveelste steeds-het-zelfde-dingetje mag doen)  namelijk van levensbelang dat het koningshuis in stand gehouden wordt. Zonder koning bestaan zij niet.

Sterker nog: volgens mij heeft Willem Alexander zelf al jaren
een familie-abonnement op Het Nieuwe Republikeins Genootschap.

Het 'oranjegevoel' maakt blind. En gek. Een oranje waas van waanzin. Collectieve hysterie
En dat was Nederland vandaag een beetje erger dan gisteren en morgen: compleet gek !

Ik meld mij aan als lid van Het Nieuwe Republikeins Genootschap
en bestel de vlag.

Durf ik die volgend jaar op ons vandaag zo rood-wit-blauwe pleintje op te hangen ?


 
 
 
 
 Geachte mevrouw Seeboldt,

Welkom als lid van NRG/Republikeinen.nl.

Uw lidnummer van Republikeinen.nl is 17.992
Het is voor ons makkelijk wanneer u dit nummer bij betalingen of adreswijzigingen gebruikt.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 15,-. Namens de penningmeester verzoek ik u vriendelijk dit bedrag (of meer), over te maken op rekeningnummer NL36 INGB 0006 xxxx xx ten name van Nieuw Republikeins Genootschap te Amsterdam.
Graag uw lidnummer bij uw betaling vermelden. Hartelijk dank.
Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 november hoeven geen contributie meer te betalen voor het lopende jaar. De overgemaakte contributie wordt dan geboekt op het nieuwe jaar.

Als welkomstgeschenk ontvangt u een exemplaar van het Klein Republikeins Handboek, dit zal u binnen enkele weken worden toegestuurd.

Nieuwsbrief
U hebt aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
Graag wil ik u erop wijzen dat het daarvoor nodig is om te klikken op de bevestigingslink die u in de eerder ontvangen mail kunt vinden.

U kunt de recent uitgebrachte nieuwsbrieven inzien op: http://www.republikeinen.nl/pagina/311/VerenigingNieuwsbrieven

Met uw aanmelding sluit u zich aan bij het groeiend aantal Nederlanders
dat zich uitspreekt voor een democratische verkiezing van ons staatshoofd.

Alleen met een groot aantal republikeinen kunnen we onze stem laten
doordringen in politiek Den Haag.

Dank voor uw steun daarbij!

Met vriendelijke groet,