donderdag 7 augustus 2014

Spiritueel A-sociaal Wildplakken

Evodammer heeft niets tegen spirituele mensen. Integendeel.
Er is meer tussen hemel&aarde dan we ooit zullen kunnen bevroeden.

Maar tot het moment
dat ik tot zelf-reinigende innerlijke harmonie kom
en gidsen van gene zijde mij al of niet
naar een opperste staat van liefde leiden
hou ik het graag netjes.  Ook op straat.

Evodammer heeft van zijn ouders geleerd
andere mensen en andere denkbeelden te respecteren.
Als iedereen dat doet hebben we geen last van elkaar.

Als je als organisatie zo'n poster ophangt is er al iets mis.
(wildplakken is een domme bezigheid voor sneue mensen)

Als je als organisatie zo'n poster dan verder
de rest van het jaar maar laat hangen
is er iets heel erg mis.

Wildplakken en dat dan niet weghalen
en een ander jouw troep laten opruimen:
dat is niet spiritueel.
Dat is a-sociaal.

edamvolendamschoon@telfort.nl