maandag 7 juli 2014

Kastanjes - Bloedziekte Of Bloedgeld ?klik op een afbeelding voor een vergroting

De gemeente EdamVolendam is in deze tijden
in hoog tempo bezig alle kastanjebomen in onze gemeente te rooien. De reden:
de kastanjebloedziekte.

Een van de mooiste en grootste kastanjebomen (Diaconietuin / Voorhaven) is de afgelopen week ook ten prooi gevallen aan de-man-met-de-zaag.

De een roept 'dat 'ie dood is' - de ander 'dat 'ie ziek is' - weer een ander dat het de schuld van de eigenaar (qua slecht onderhoud) is en weer een ander 'dat er niks aan de hand is'

Behalve de vraag of deze kastanjebloekziekte écht zo bestreden moet worden of dat het een argument is om bomen die overlast of gevaar geven (en dat doen ze) of die duur in onderhoud zijn (en dat zijn ze) uit het budget kwijt te raken of dat er een prangend gebrek aan openhaardhout is bij deze of gene, blijft de vraag of onze deskundigen wel écht goed ge-informeerd zijn in dit dossier.

Het journalist-blaagje uit het NHD wist te melden dat na het gezaag 'ook de bast' wordt weggehaald.
(hij/zij bedoelde niet de bast maar de stam). Dat niveau dus.

Wist u overigens
dat bomen boven de grond vaak
net zo groot en wijdsvertakt zijn
als onder de grond ?
Op de bovenste foto kunt u zien
(zich voorstellen)
hoe groot het wortelstelsel is.

Er zijn behandel-methodes
er is een landelijke werkgroep -
er wordt onderzoek gedaan - kortom:
er zijn opties.

Maar ja......
geld hè ?!Geld lijkt in deze tijden
veel belangrijker dan een boom met zulkse historie die zorg behoeft. Hakken&kappen dus.

Het was allemaal een stuk geloofwaardiger geweest als de gemeente EdamVolendam niet had volstaan met de mededeling maar voor de ge-interesseerden en betrokken had verteld welk overleg er met wie is geweest - welke onderzoeken er waren en door wie en wat de opties waren.
Maar niets van dat al. Zulke monumenten zijn blijkbaar niet van ons maar overgeleverd aan de
grillen van een beleid waar je vraagtekens bij hebt.

Ik stel voor deze stam vooralsnog te laten staan.
Als monument. Kunstwerk van Moeder Natuur.
Om te bezien wat er nu gaat gebeuren (snoeien lijkt een behandelmethode). Of dat er misschien vandaag of morgen wél een (betaalbare) behandelmethode (grondbehandeling - bestrijdingsmiddel voor de infectie - natuurlijke afweer-methode) wordt gevonden.


Her en der in de gemeente staan grote bomen (ook van andere soorten dan kastanjes) die al een of meer keer flink zijn teruggesnoeid. Dat je denkt: 'Moet dat nog wat worden ?'

Maar altijd weer lopen ze prachtig uit.
Dat verwachten we ook van deze bomen bij de Kettingbrug.


klik op een afbeelding
voor een vergroting.

Als je (al of niet monumentale) bomenbezit
als gemeente een kwestie wordt van klachten van zeurburgers over overlast van blad of zaad/vruchten, lichtinval (of juist niet)
vermeend gevaar voor omwonenden / geparkeerde auto's/gebouwen of een platte ordinaire centenkwestie heb je als gemeenschap
een probleem.

Vanzelfsprekend hoort bij het bomenbeleid
een plan dat tegemoet komt aan de redelijke wensen van bewoners en de realiteit en dat genuanceerd wordt uitgevoerd.

klik op de afbeelding
voor een vergroting


Maar als de enige oplossing die wordt bedacht is
om elke boom met een plekje
of te ver uithangende tak
maar om te hakken en te vervangen
door een sprietje gaat dat te ver.

Wij moeten als gemeenschap niet willen
dat onze kinderen en kleinkinderen
straks in 'betonstad' wonen
en echte bomen alleen nog maar herinneringen zijn.

edamvolendamschoon@telfort.nlhttp://evodammer.blogspot.nl/2013/02/bomenbang.html

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/natuur-en-milieu/groen/to/Bomenziekten-Kastanjebloedingsziekte.htm

http://www.stadskrant.net/nieuws/nieuwe-voorzitter-oud-edam-twijfelt-aan-ziekte-kastanje-voorhaven

Bomenkap in De Friese Meren (+ petitie)Vroege Vogels Over Bomenkap In De Friese Meren

http://www.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/kastanjeziekte.aspx

behandelingsmethoden:

https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Kastanjebloedingsziekte.htm

http://www.piusfloris.nl/uitvoering/ziekte-en-plaag-bestrijding/kastanjeziekte

http://www.landleven.nl/Home/Algemeen/2010/4/Hoop-voor-kastanje-LANDNEW000282W