zaterdag 3 mei 2014

Respect

In 2009 was er ergernis over de uitstraling
van de omgeving van de Joodse Begraafplaats
aan het Oorgat in Edam.

Buurtbewoners - N.I.K. (de beheerder van de begraafplaats) en vrijwilligers van EdamVolendamSchoon vonden het
een schande dat dit de omgeving was
waarin op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog werden herdacht.Graffiti (en niet van het minste soort) - zwerfvuil - onkruid - slecht onderhouden openbaar groen en slecht onderhoud van voorzieningen als hek en gebouw.


 klik op een afbeelding
voor een vergroting.


Dankzij de inspanningen
van vrijwilligers
van EdamVolendamSchoon Oud-Edam - Buurtbewoners en N.I.K. hebben
vooral Liander en medewerkers van EdVo
het probleem goed opgepakt.

't Duurde even en het gaf wat gedoe maar de hele omgeving van dit historische gebouwtje is opgeruimd, schoongemaakt, gerepareerd en geschilderd en het gebouw zelf staat er weer spic&span bij.


Het bewijst
dat het kan.

Het is niet alleen
voor die twee minuten per jaar
dat we als gemeenschap
ook op deze manier
ons respect kunnen betuigen.edamvolendamschoon@telfort.nlhttp://evodammer.blogspot.nl/search?q=oorgat