dinsdag 18 maart 2014

Stemdiploma En Boete Voor Maatschappelijk Onbenul

Dit blog mag u niet lezen als u morgen niet gaat stemmen.

Mensen die morgen geen gebruik maken
van hun grondwettelijk recht
om hun mening te geven
mogen wat mij betreft
de aankomende jaren
hun mond houden en
met een papieren zak over hun hoofd over straat.Het zit raar in elkaar.

Als we onze kinderen iets willen laten leren
huren we een leraar. Als we ons onveilig voelen
bellen we de politie. Als we ziek zijn een dokter.
Voor de auto een professional die zo'n ding begrijpt en voor lekker eten een goede kok. Ons huis stucadoren we niet zelf. Wat we nodig hebben laten we maken - of kopen we bij - mensen die er verstand van hebben.

Een paar voorbeelden van mensen die ervoor geleerd hebben - goed zijn in wat ze doen en ons het leven aangenamer maken.

Maar als we ons lokaal bestuur kiezen mag iedereen opeens een mening hebben en een stembiljet inkleuren. Ook mensen die geen geen idee hebben waar het over gaat - op hun gevoel beslissen (ook als dat een onderbuikgevoel is) en de dag na de verkiezingen alle maatschappelijke issues weer overslaan bij het lezen van de krant of wegzappen bij het zien van het journaal.

Stemmen is een grondwettelijk recht.
Maar hoe zit het met de grondwettelijke plichten ?

Het moet niet moeilijk zijn
om daar frisse moderne ideeën over te hebben:

Iedereen mag stemmen.
Mensen die hun stemdiploma hebben
 mogen twee keer stemmen.
Omdat ze er moeite voor hebben gedaan
om een betrokken burger te zijn
door dit diploma te halen
en er dus meer vanaf weten.

Quote van Jaap Kiers:

Nu dan mijn idee.
De inleiding is wat lang, maar dat moet ook, want het is een "tricky" voorstel.
We stappen af het Algemeen Kiesrecht zoals het nu bestaat.
Wie wil stemmen moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Je moet een "stemdiploma" behalen voor je een stemkaart krijgt.
 
Dat zal eerst veel reuring geven.
"Dat is plutocratie", zal één van de kritiekpunten zijn.
Onzin natuurlijk, want rijkdom heeft bij dit voorstel niets met stemmen te maken.
En je moet die toets natuurlijk ook niet zo moeilijk maken
dat alleen mensen met een academische titel er voor kunnen slagen.
Nee, gewoon een aantal vrij eenvoudige vragen
over de politieke toestand in het land
belangrijke en basale punten over staatsrecht,
over enkele problemen die spelen, e.d. 

Als je auto wilt rijden moet je een rijbewijs hebben.
Als je mee wilt tellen bij de stemming voor je volksvertegenwoordiging
moet je je stemdiploma hebben. Weten waar het over gaat.Mensen die niet gaan stemmen
krijgen een extra belastingaanslag
om de premie te betalen
die mensen die wél gaan stemmen
als belastingkorting krijgen.
Wat mij betreft is het afgelopen
met de - vaak boze - vrijblijvendheid en des-interesse
waarmee sommigen in mijn omgeving
wél roeptoeteren maar er niets tegenover hoeven te zetten.

Jaap Kiers heeft daar een mooi blog over geschreven
en Sjaak Bral tijdens een verkiezingsbijeenkomst heldere uitspraken over gedaan.http://jaapkiers.blogspot.nl/2014/03/brief-aan-mark-rutte.html

Cabaret en lied van Sjaak Bral:
http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/25967_haagse_pvv_lijsttrekker_loopt_weg_uit_debat/ ‘Niet stemmen niet zeiken’
Aan de niet-stemmers werd de vraag voorgelegd wat hen zou motiveren om toch naar de stembus te gaan. Eerlijke politici die geen compromissen sluiten, zeggen veel mensen.
Stemmen via internet of een App zou een deel ook over de streep trekken.
Burgemeester Van der Laan van Amsterdam opperde onlangs om de slogan ‘niet stemmen niet zeiken’ te gebruiken om meer mensen naar de stembus te lokken. Driekwart (76%) van alle ondervraagden is het met de burgemeester eens dat mensen die niet stemmen ook geen recht hebben om te klagen over het beleid. Niet-stemmers zijn het hier uiteraard niet mee eens.En wat te denken van deze fantastische actie van 7 burgemeesters die met deze actie
mensen oproepen om te gaan stemmen ?!
 

bron: Gemeente Groot Waterland (?!)


UPDATE:
Ik kreeg een weekje later wat links over de stelling dat niet-stemmen te rechtvaardigen zou zijn
Die wil ik u niet onthouden

http://www.ravage-webzine.nl/2014/03/19/waarom-ik-niet-stem/
http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/maart/19/waarom-ik-niet-stem-1360912