zaterdag 18 mei 2013

Waar Een Wil Is Is Het Weg


Bron: http://www.utrecht.nl

Utrecht wil in de komende 7 jaar zo veel mogelijk overstappen op het ondergronds inzamelen van huisvuil. Dat scheelt heel veel vuilniszakken en afval in het straatbeeld en heel veel zwerfvuil.
Het ophalen is milieuvriendelijker omdat het afval nu vanaf vaste centrale punten wordt opgehaald i.p.v dat vuilnisauto's door alle straten moeten en bij elke zak of hoop moeten remmen en weer optrekken. De klant moet misschien iets verder lopen met zijn vuilniszak of afval maar daar staat tegenover dat hij/zij het afval 7x24 kan wegbrengen.

Natuurlijk zou dit ook goed zijn in EdamVolendam waar in de meeste wijken nog ouderwetsch de zak of grof-vuil-zooi voor de deur wordt neergepleurd.  Evodammer weet daar alles van want inderdaad: veel zwerfafval of verkeerd aangeboden grofvuil blijft liggen.

Ik kan u een ziljoen foto's aanbieden over dit verschijnsel maar onderstaande selectie moet genoeg zijn.


klik op een afbeelding voor een vergroting. kom terug op dit blog door te klikken op het terugpijltje linksboven in uw beeldschermklik op een afbeelding voor een vergroting. kom terug op dit blog door te klikken op het terugpijltje linksboven in uw beeldscherm

klik op een afbeelding voor een vergroting

kom terug op dit blog door te klikken 
op het terugpijltje 
linksboven in uw beeldscherm
Natuurlijk is er - qua broekriem aanhalen -
geen geld voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers.
Zulks schijnt zo rond de € 40.000,- per container te moeten kosten.
          (2016 09 15 / dit bedrag blijkt niet te kloppen het is per container veel goedkoper
          namelijk nog géén € 10.000,- euro per container exclusief de voordelen die zo'n ding
          elk jaar weer goedkoper / besparender maken)

Maar een visie en een goed plan hoeven niets te kosten.
Kunnen zelfs geld opleveren dat we kunnen (be-)sparen om daarvan dan weer
ondergrondse afvalcontainers te gaan aanschaffen.

Eerst moeten we van het gekke idee af dat we als inwoners zomaar en vrijwel overal
ons afval voor de deur in willekeurig welke openbare ruimte kunnen pleuren.

Inwoners moeten er aan wennen / verplicht worden hun afval op een centraal punt in hun buurtje
te gaan brengen en daartoe dus een stukje verder te lopen. Dat doen we al met ons plastic - papier en glas dus waarom niet met de zak huisvuil of het grofvuil ? In andere - meer modern-denkende gemeenten is dit betrokken-burger-gedrag overigens al jaren een feit.

Voor onze wijk is daar ook al een voorstel voor. Plekken waar we op de daarvoor bestemde dag
ons huisvuil en grofvuil neerzetten. Niet meer iedereen-eigen-zakje-voor-de-deur maar centraal.

Nu moeten de afval-ophaal-wagens (huisvuil - grofvuil - gft) 7 x de wijk door (grofvuil wordt met 5 auto's gescheiden opgehaald). op elk pleintje is het wel 5x stoppen en weer optrekken.
Het gaat hier ruwgeschat om 500/600 verkeersbewegingen per week i.c. 25.000 / 30.000 per jaar.
En dat alleen maar omdat we niet meer dan 10 stappen willen doen om onze zooi kwijt te raken.

Als we uitgaan van 9 centrale plekken waar wij als burgers van EdamIII ons huisvuil/grofvuil/gft neerzetten scheelt dat een heleboel tijd / energie / milieuvervuiling / schade en gedoe.
(en vooral veel zwerfafval) De rekening voor Tol-milieu kan omlaag want het aantal stops wordt teruggebracht tot 70/80 per week i.c. 3500/4000 per jaar. Een vermindering van 80/90 % Dat scheelt !
Alleen voor onze wijk dus hè ! Rekent u het even uit voor heel EdamVolendam ?

Dat kan wel eens héél véél man-uren/dagdelen/energiekosten en overlast gaan schelen !

Kwestie van het contract veranderen dat nu gebaseerd is op het aantal kilo's/tonnen opgehaald afval.
Dat gewicht blijft hetzelfde. De winst zit in de tijd - energie en verminderde overlast&gedoe.

De winst investeren we in ondergrondse containers.
Simpel hè ?!
Nu nog even een wethouder/politieke partijen vinden die dit plan doordenken - optimaliseren
en willen uitvoeren. Omdat het hier om een verbetering én een bezuiniging gaat.

toch is waarschijnlijk het grootste probleem: door-denken en aan kiezers vragen
om een paar keer per week een béétje moeite extra te doen. Veranderingen en buiten-de-hokjes-denken: daar zijn we hier nu eenmaal niet zo goed in.

edamvolendamschoon@telfort.nlDe voordelen:

sneller en schoner: eventueel achterblijvend restafval
(dat vaak dan ook nog heel lang blijft liggen)
is gemakkelijker op te ruimen omdat het niet meer overal verspreid ligt.

geen (over-)last meer van grote vrachtwagens in smalle straatjes en op kleine pleintjes  die schade veroorzaken aan openbaar groen, bestrating, tuinafscheidingen, lantaarnpalen, geparkeerde auto's.

geen overlast meer voor voetgangers die op hún trottoir
tussen de zakken, bakken, hopen en afval heen moeten worstelen.

geen schade aan, en - al of niet gevaarlijk - afval meer op gras/speelveldjes of in openbaar groen.

beter voor het milieu (de ophaal-voertuigen hoeven niet meer
voor elke zak of bak op te trekken en af te remmen)

de medewerkers van de ophaaldiensten zijn er blij mee:
het scheelt ze veel tijd&energie