woensdag 20 februari 2013

De Rode Loper Voor Tours & Tickets En Een WethouderBron: Peter Louter    
         20 februari 2013“Geen tijd, ik heb het loeidruk” zei Wim Runderkamp (mepper) in 1996 tegen een verslaggever van de NNC die wat meer wilde weten over de net opgerichte stichting Promotie Volendam-Edam.  Een paar weken geleden schreef,  de nu wethouder zijnde,  Runderkamp dat hij het eigenlijk altijd al te druk had gehad om energie in die stichting te steken.

In 1996 had de stichting PVE grootse plannen als professioneel platform tussen bedrijfsleven en instanties zoals de gemeente. Opbrengsten gaan naar culturele en maatschappelijke instellingen. “Er zit een luchtje aan”, schrijft een verslaggever van het NHD op 13 juni 1996. Hij vindt het maar raar dat instellingen en bedrijven worden opgeroepen om zich aan te sluiten en gebruik te maken van de diensten van de stichting onder het motto “op die manier wordt u zeer professioneel terzijde gestaan”.

Na een dommelend bestaan van 16 jaar wordt de stichting ineens weer tot leven gewekt en biedt zich bij de gemeente aan als beheerder van het parkeerterrein aan de Parallelweg. Ze doet dat nadat de gemeente de toeristenbussen daar wil laten parkeren in plaats van op het AMVO-terrein.  De stichting verwacht van de gemeente een groot aantal investeringen om het parkeerterrein comfortabeler te maken. Het eerste punt dat ze noemen is het realiseren van een goede verbinding tussen het parkeerterrein en het Noordeinde middels een brug, een trap en een traplift voor invaliden.  Vlak voordat de plannen naar buiten komen, treedt Wim Runderkamp (‘mepper’) af als bestuurslid.

Volgens de wethouder in zijn verklaring, heeft hij over het plan alleen maar zakelijke contacten met de stichting gehad om ze te adviseren over het inkleden van de aanvraag voor het beheer van het parkeerterrein. Daar bestaan twijfels over. Die twijfels leven onder andere bij winkeliers en horeca-ondernemers in de Oude Kom. Die zien slechts een stichting, bemand door enkele ondernemers, die buiten iedereen om plannen lanceren die hen ook raken. Ze voelen zich door de stichting niet gesteund in hun pleidooi om het AMVO-terrein te blijven gebruiken voor toeristenbussen, zodat toeristen langs hun winkels komen. In een facebook-bericht noemt de wethouder ze vanwege hun protesten ‘oendernemers’ en daarmee raakt  het vertrouwen tussen de wethouder (o.a. voor economische zaken) en de ondernemers zwaar beschadigd.

Een andere ondernemer die schade lijdt door het verwijzen van toeristenbussen naar het weinig aantrekkelijke parkeerterrein aan de Parallelweg, is Erik de Visser, de man die met zijn bedrijf ‘Tours en Tickets’ vanuit Amsterdam jaarlijks zo’n honderdduizend toeristen naar Volendam brengt. In Amsterdam heeft hij al eerder met het probleem te maken gehad. Bij de plannen om van het Rokin een voetgangersgebied te maken, roerde hij zich over het verdwijnen van halteplaatsen voor zijn bussen. Dat schijnt nu goed geregeld te zijn.

Erik de Visser is een gewiekste zakenman.  In 2012 verkocht hij de helft van zijn bedrijf met 65 winkels in het hogere souvernirsegment aan het bedrijf ‘World of Delights’. Een van die winkels staat op het Volendamse Noordeinde. Waarschijnlijk is hij Nederlands grootste ondernemer in dagtoerisme met een omzet van 18 miljoen euro. Hij streeft ernaar alles in eigen hand te hebben. In een telefoongesprek dat ik met hem had, vertelde hij dat de ondernemers rondom het Europaplein niet zo moeten zeuren. Hij heeft vijf uur om toeristen langs de Zaanse Schans, Volendam en Marken te leiden. “Die hebben helemaal geen tijd om bij winkels binnen te lopen. “ Dat doen ze waarschijnlijk wel bij zijn winkel met ‘kaasbeleving’ aan het Noordeinde. Wethouder Runderkamp deed de opening en vertelde daarbij dat hij ‘very delighted’ was. In dat telefoongesprek dat ik met Erik de Visser had, vertelde hij ook inmiddels eigenaar te zijn van de ‘Marker Veer-express’. Daarbij noemde hij een aantal namen van medewerkers en de ex-eigenaar. Dat is vreemd. In de Nivo stond een uitvoerig artikel over ‘eigenaar’ Robert van Duuren uit Monnickendam. Volgens een artikel in ‘Prettig Weekend’ is hij eigenaar van het bedrijf ‘Ditems’ dat een ‘joint venture’ heeft met ‘Tours&Tickets’ van Erik de Visser. Op Marken werkt Bas Bouder uit Monnickendam samen met Erik de Visser die hem de toeristen levert voor zijn pas uitgebreide en vernieuwde  klompenmakerij. Ook voor de visafslag op de Dijk, eveneens met fanfare heropend door wethouder Runderkamp,  schijnt er zo’n samenwerking te bestaan.

Waarom onze wethouder zo ‘very delighted’ was, is moeilijk te begrijpen. Ondernemer Erik de Visser bepaalt waar de door hem vervoerde toeristen komen. Zo te zien is dat in toeristische ondernemingen die hij bezit of waar hij een direct of indirect belang in heeft. Op de een of andere manier komen toeristen voornamelijk langs zijn kassa’s.

De bijdrage aan de plaatselijke economie van Volendam is dus marginaal. Erik de Visser profiteert van de uitstraling van de Dijk op Volendam met zijn haven. Hij heeft er zijn eigen keten van ondernemingen. Als die 100.000 toeristen die hij jaarlijks naar Volendam brengt niet meer komen (en daar dreigt hij af en toe mee), zou Volendam nauwelijks iets missen. Erik de Visser wel, maar waarom zouden we de Rode Loper voor hem uitleggen. Wat mij betreft kunnen we die 100.000 toeristen missen als kiespijn. Waarom heeft wethouder Runderkamp (economische zaken) dat niet door?

Heeft de stichting ‘Promotie Volendam Edam’ een rol gespeeld in het uitleggen van een rode loper voor Tours&Tickets? Zit er een luchtje aan? Heeft de wethouder bijvoorbeeld een rol gespeeld bij het omschrijven van een treintje van de Parallelweg naar de Haven als een ‘voertuig waar minder validen tegen betaling gebruik van kunnen maken’? En waarom ‘zwijgen’ de mensen die het antwoord op deze vragen weten?

Inmiddels heeft de gemeente tot een integriteitsonderzoek besloten en de wethouder heeft daar mee ingestemd. Laten we hopen dat het onderzoek op een zodanige manier wordt uitgevoerd dat er geen vragen en twijfels over blijven. Een loyale medewerking aan het onderzoek door alle betrokkenen is daarvoor de beste garantie.

20 februari 2013
Peter Louter

door te klikken op de tekst kunt u onderstaand kranten-artikel uit het NHD van 13 juli 1996 vergroten.
kom terug op dit blog door te klikken op het terug-pijltje linksboven in uw beeldscherm

Bron: www.edam-volendam.nl

Onderzoek handelswijze wethouder W.G. Runderkamp


Onderzoek

De raad van de gemeente Edam-Volendam vindt het van maatschappelijk belang dat er binnen een kort tijdsbestek zorgvuldig en objectief onderzoek wordt gedaan naar de handelswijze van wethouder W.G. Runderkamp in zijn functie als wethouder in het dossier van en in relatie tot de Stichting Promotie Volendam Edam en mogelijke andere nevenfuncties/belangen
De heer Runderkamp heeft ingestemd met een onderzoek naar zijn handelswijze.

De kernvraag van het onderzoek luidt:
Heeft betrokkene als wethouder in de periode april 2006 tot heden gehandeld in strijd met op dat moment geldende wet- en regelgeving en andere relevante integriteitbepalingen (waaronder bestuurlijke gedragscodes)?


Proces

Het onderzoek zal plaatsvinden met toepassing van hoor en wederhoor door bureau BING dat gespecialiseerd is in integriteitsvraagstukken binnen het openbaar bestuur.
De gemeenteraad zal fungeren als opdrachtgever, terwijl het presidium procesbegeleider van het onderzoek zal zijn met ambtelijke ondersteuning van de griffier. De uitkomsten van het onderzoek zullen aan de raad kenbaar worden gemaakt.
Lopende het onderzoek zal wethouder Runderkamp vanuit zijn portefeuilles Economische Zaken en Toerisme geen zaken behartigen/het woord voeren in relatie tot:
  • De ontwikkeling van het Europaplein en het dorpshart Volendam
  • het parkeerterrein Parallelweg
  • het (toeristisch) Havengebied te Volendam.
Wethouder Luyckx (Verkeer en Vervoer) en Wethouder Kes (Gebiedsontwikkeling) zullen de economische en toeristische aspecten behartigen.
De reguliere vervangingsregeling binnen het college zal waar nodig worden toegepast.