donderdag 11 oktober 2012

Reclamebordenleed 6

U bent blijkbaar iemand die niet kan luisteren.........
sprak de meneer aan de andere kant van de telefoon.
(een hoge ambtenaar bij de gemeente EdamVolendam)

Ik belde hem in een herhaalde poging tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen
voor onze lokale rariteit: obstakels op het trottoir. In dit geval reclameborden.
Hij vond dat dat allemaal véél ingewikkelder lag en dat ik als eenvoudige burger/voetganger
dat toch niet zou begrijpen. Gevalletje Ik=Slim-U=Dom. Hogere ambte-narigheid zeg maar.

Behalve dan de onbeschoftheid van de kwalificatie U bent blijkbaar iemand die niet kan luisteren.........(hoezo publieksvriendelijke gemeente ?) heb ik nieuws voor hem:
ik kan heel goed luisteren. Maar soms wil ik dat niet.

Niet wéér en voor de zoveelste keer luisteren naar iemand die omstandig gaat uitleggen
waarom een klein probleem toch eigenlijk wel eerst heel groot en moeilijk gemaakt moet worden
om het daarna niet op te lossen.
Zo gaat het al jaren gaat op het dossier "reclameborden op het trottoir".

En wat is het probleem ?
dit is het probleem
Obstakels op het trottoir.


De gemeente krijgt geld
voor de vergunning om te plaatsen.
Het gaat hier om een paar tientjes vergunning
en enkele euro's precariobelasting.
Na aftrek van de administratieve kosten
zou wel eens kunnen blijken dat het
ons als gemeenschap geld kost.

En anders verdient de gemeente EdamVolendam dus geld aan het blokkeren van het trottoir.

Alsof de gemeente EdamVolendam geen (belasting-)geld krijgt van ons als voetgangers.

En hoe zit het met de claims i.g.v. van beschadiging van eigendommen of als er fysieke schade optreedt als iemand gewond raakt a.g.v. botsen tegen of verwonden aan of als gevolg van het uitwijken voor deze gevaarlijke dingen ?

Wiens brood men eet - 
diens woord men spreekt
In dit geval het brood van de commercie en de kruimeltjes voor de voetganger.En wij maar dromen
van een lokaal bestuur
dat de voetganger
de rechten en egards geeft
die hij/zij verdient.

Terwijl de oplossing heel simpel is.
Zet die ondingen niet meer neer.  Gewoon stoppen met die ouderwetsche gekkigheid
(Niemand die ze ziet staan - niemand die de reclames leest - niemand die ze wil of zal missen)
Onbegrijpelijk dat er nog bedrijven zijn - in dit geval het door ons gesubsidieerde HNNK -
die nog geloven in en geld uitgeven aan deze hoogst ondoelmatige reclame-vorm.

Als het dan zonodig tóch moet zet ze dan
in het gras of in de berm.
In ieder geval op een plek waar ze niemand fysiek hinderen.
Neem daarin een voorbeeld aan vrijwel alle andere
modern-denkende-behalve-EdamVolendam gemeenten in Nederland waar het domweg
verboden is reclameborden op het trottoir te zetten.

Maar die oplossing was te simpel voor de meneer aan de andere kant van de telefoon.
Daar wilde hij niet naar luisteren. Reclameborden horen volgens hem op het trottoir.
Dat ze op het fietspad of op de rijweg ook geen succes zijn snap ik.
Maar waarom dan wel in het domein van de voetganger ?  Is die de minste van allen ?
Dat ouderen - visueel beperkten - rolstoelgebruikers e.a. daar veel hinder van ondervinden
zal hem - namens de gemeente EdamVolendam - blijkbaar worst zijn.

Het gevolg: door Edvo neergezet - door ons weggehaald - weer neergezet - weer weggehaald - weer neergezet...........enfin........u begrijpt de volgorde der dingen wel. Een spelletje dat wij veel langer volhouden omdat we het niet in de baas zijn tijd en op kosten van de gemeenschap hoeven te spelen.

Dit reclamebord verdwijnt wel weer.
(u kunt aan deze foto zien dat dit probleem
niet van vandaag of gisteren is)
Het zelf weghalen is voor ons routine.
Doen we al jaren.
Vanavond is het weer weg.

Ik ben voetganger.
Ik - en met mij velen -
wens(en) niet gehinderd te worden
door dit soort achterhaalde dommigheid.

Oh.........had ik al verteld
dat de gemeente hierin zelf
in overtreding is ?
Ze voldoet op een aantal punten zélf niet
aan de zelfvoorgeschreven voorwaarden
waaraan deze reclameborden moeten voldoen.

Als je als burger iets verkeerd doet is er de gemeente om je te controleren/bestraffen
Maar wat als de gemeente zélf in de fout gaat ?

Dan - beste meneer aan de andere kant van de telefoon -
is het voor u tijd om goed te gaan luisteren.

VoetgangersVereniging EdamVolendam
p/a F.J. Seeboldt
voetgangeredamvolendam@telfort.nl
0299 - 36 19 20
info@hhnk.nl.
info@Edam-Volendam.nl

En ja - zowel de reclamemaker als de opdrachtgever als de vergunning-verstrekker
hebben bericht van de verwijdering van hun spulletje gekregen.

http://evodammer.blogspot.nl/2011/06/reclamborden-leed-vervolg.html

http://evodammer.blogspot.nl/2011/01/reclamebordenleed.html

http://evodammer.blogspot.nl/2011/12/reclamebordenleed-vervolg.html

http://evodammer.blogspot.nl/2012/01/reclamebordenleed-5.html


En in deze uitsnede van een wetsartikel gaat het om het laatste artikel.
Zelfs de wet zegt hier dat de commercie zijn troep maar op het trottoir moet zetten.
Te schandalig voor woorden.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving
  • 1 In deze nadere regels wordt onder handelsreclame verstaan: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen.
  • 2 Onder handelsreclame wordt in ieder geval verstaan: verwijsborden met daarop een bedrijfsnaam.
Artikel 2 Melding
  • 1 Degene die het voornemen heeft een reclamebord op of aan de openbare weg te plaatsen doet hiervan tenminste 5 werkdagen van tevoren melding bij burgemeester en wethouders.
  • 2 Deze melding bevat in ieder geval de volgende gegevens:a. naam, adres en telefoonnummer van degene die het bord plaatst;b. een concrete aanduiding van de locatie waar het reclamebord wordt geplaatst;c. de datum waarop het reclamebord wordt geplaatst en de datum waarop het reclamebord wordt verwijderd.

Artikel 3 Plaatsing op eigen terrein
Reclameborden mogen enkele geplaatst worden
op of aan de openbare weg wanneer er geen mogelijkheid bestaat
om het bord op eigen terrein te plaatsen.
NB: is gras/openbaargroen "eigen terrein" ?
Artikel 4 Uitsluitend op voetgangersdeel
Reclameborden op of aan de openbare weg mogen uitsluitend aanwezig zijn
op voor voetgangers bestemde delen van de weg.


en hier een heel heldere blik op voetganger zijn..............
http://www.cosbo-amsterdam.nl/04Verkeer/docu-Verkeer/vtvOsdorpBijlagen.htm

PRECARIO-BELASTING EDAMVOLENDAM
3. Voorwerpen voor reclamedoeleinden
a. Voorwerpen gebezigd tot reclame
doeleinden met een permanent
karakter € 9,96
b. Voorwerpen gebezigd tot reclame
doeleinden met een tijdelijk
karakter    € 1,18           € 3,17