dinsdag 18 september 2012

Majesteit Republikein

Sheila Sitalsing schreef vandaag in de Volkskrant een mooie column over de koningin die er de brui aan zou moeten geven. Ze heeft definitief niets meer te zeggen of in te brengen in het landsbestuur want wordt niet meer betrokken (dat heet deftig geconsulteerd) bij de kabinetsformatie.
Mooi geschreven. Kort samengevat: laat ze allemaal de wimwam krijgen.

Ik hoop echt dat onze majesteit morgen - na de rijtoer en alle plichtplegingen - op haar troon gaat zitten
en het volk toespreekt met de woorden:  "jullie hebben mij niet meer nodig ? Dan mogen jullie nu ook zelf deze troonrede voorlezen. Ik begin er niet meer aan. Doei ! " en dan lekker naar huis gaat
om een kopje koffie met gebakje in huiselijke kring te doen.

Dan zal mijn republikeinse hart een vreugdesprongetje maken en mijn respect voor de monarchie
omgekeerd evenredig aan mijn principes toenemen.

Maar dat zal wel niet gebeuren.
Morgen weer die debiele hoedjes
en het grote genante toneelstuk
van onze vermolmde
en mentaal gedegenereerde nationale fine-fleur.

We zitten zonder regering. Het is crisis.
Maar voor één dagje niet in Den Haag.


evodammer schreef hier vorig jaar
rond deze tijd ook al over.

http://evodammer.blogspot.nl/2011/09/hoedje.html

          klik op deze link om dit te zien
          kom terug op dit blog door te klikken op het terugpijltje linksboven in uw beeldscherm  


N.B.  Ik weet toch bijna zeker dat er een liedje is
              waarin de tekst: en de koningin zei niets
              Zij ging uit rijden op haar fiets

of zulks.

Ik kan het niet vinden.
U wel ?
Dan houd ik mij aanbevolen voor uw suggesties.

Mensen, heb je 't al vernomen
Het paleis Soestdijk gaat dicht
Dat het ooit zover kon komen!
't Personeel is erg ontsticht
Want ze kregen plompverloren
Van de koningin te horen
Dat de zaak niet meer rendeert
Uiteraard viel dat verkeerd
"Laat ons", zei baron Van Lynden
"Onvervaard de strijd aanbinden
'k Weet een schitterende methode
Hij is juist erg in de mode"
En ze hebben nu zonet
't Koninklijk paleis bezet

En de koningin, en de koningin
En de koningin die wil uit wand'len
Maar de koningin, maar de koningin
Maar de koningin moet onderhand'len
Met de dames van het hof
Zij bejegenen haar grof
Waarbij jonkvrouwe Roell
't Woord voert voor het hele stel:

"Majesteit, u moet beseffen
Dat u echt het koningschap
Niet zo plotseling op kunt heffen
Ook al is de opbrengst krap
Want hoe moeten wij ons redden
Zonder jaargeld, zonder wedde?"
De vorstin zegt: " 't Valt wel mee
Jullie krijgen toch WW!"
Was dit antwoord wel verstandig?
Blijkbaar niet, want vrij hardhandig
Wordt zij door twee kamerheren
Die bij harde actie zweren
Opgesloten in 't toilet
Dus dat is nu ook bezet

En de koningin, en de koningin
En de koningin die wil uit wand'len
Maar de koningin, maar de koningin
Maar de koningin moet onderhand'len
't NVV is opgebeld
En ze sturen Groenevelt
Van de bond van de metaal
Want die man is hard als staal

"Majesteit", zegt hij verbeten
"Ik ben heus niet ongeschikt
Maar u moet wel heel goed weten
Dat de massa dit niet pikt
Denk niet dat u hem kunt smeren
U blijft rustig doorregeren"
"Maar meneer", zegt de vorstin
" 'k Zie d'r echt geen gat meer in"
Maar hij wil het niet geloven:
" 't Gaat toch ook aan and're hoven
Dan verkoopt u maar een stola
Aan uw buurvrouw Fabiola"
Zegt hij op misnoegde toon
"U blijf zitten op uw troon"

En de koningin, en de koningin
En de koningin die wil uit wand'len
Maar de koningin, maar de koningin
Maar de koningin moet onderhand'len
't Filiaal in Amsterdam
Stuurt een bijvalstelegram
Ook het Loo en Drakensteyn
Blijken solidair te zijn

Verder wordt van alle kanten
Hevige kritiek geuit
Op teevee en in de kranten
Op het opheffingsbesluit
Stel je voor dat de bedrijven
Alsmaar door aan 't sluiten blijven
Economisch is dat moord
Deze klacht wordt veel gehoord
En het volk brengt ten paleize
Broodjes paling en saucijzen
Dan komt ook Jaap van de Merwe
En hij zingt met vaart en verve
Een rebels refrein of twee
Heel het hof dat neuriet mee

En de koningin, en de koningin
En de koningin die wil uit wand'len
Maar de koningin, maar de koningin
Maar de koningin moet onderhand'len
En ze wordt ontzettend moe
Van de drukte en 't gedoe
En ze is 't er niet mee eens!
Tot op zeek're dag, opeens

Mensen, heb je 't al vernomen
Hoe 't met de bezetting gaat?
't Is tot een akkoord gekomen
Met het hoofd van onze staat
Haar verweer werd alsmaar zwakker
En ze is gezwicht, de stakker
Ook al voelt ze er niet voor
Ze regeert voorlopig door
Alle rechtsen in den lande
Vinden het een grote schande
Omdat zij bij dit gebeuren
Ernstig de terreur betreuren
Maar geheel links Nederland
Jubelt blij en triomfant
Met gevlag en feestgedruis:
Leve ons Oranjehuis!


http://www.dailymotion.com/video/xgslef_wim-sonneveld-de-koningin-van-lombardije_music

De koningin van Lombardije

De koningin van Lombardije 
Ging in haar rijtuig, ging in haar rijtuig 
De koningin van Lombardije 
Ging in haar rijtuig rijen 

Ze wuifde naar links en ze wuifde naar rechts 
Ze wuifde met haar hand 
En 's avonds ging ze slapen 
In een zilveren ledikant 

En als ze sliep dan wuifde ze nog altijd met haar 
Altijd met haar hand 

De koningin zei bij d'r eigen 
"Altijd dat wuiven, altijd dat wuiven" 
De koningin zei bij d'r eigen 
"Laat ze de wim wam krijgen" 

Toen liet ze een hand vervaardigen 
Bij een poppenfabrikant 
Een hand die in z'n eentje woof 
Van de een naar de andere kant 

Ze zond haar rijtuig door de stad met enkel maar die 
Enkel maar die hand 

Maar op een woensdag reed die wagen 
Tegen lijn zeven, tegen lijn zeven 
"Ralalaboem", zo zei die wagen 
En alle mensen klagen 

Een grote brancard van EHBO 
Was dadelijk bij de hand 
Ze dromden naar het rijtuig 
Maar wat kregen ze het land 

Want voor 't gebroken raampje was allenig maar die 
Enkel maar die hand 

Toen de ministerraad dat hoorde 
Van Lombardije, van Lombardije 
Toen gingen ze met hoge boorden 
De koningin vermoorden 

Maar zeg eens wat gebeurde er met die hand 
Die hebben ze op 't graf gezet, zo rechtop in 't zand 

Als u naar Lombardije gaat dan ziet u nog die  
Ziet u nog die hand