maandag 6 augustus 2012

Asbest Weg ?


Ik kreeg een mailtje van iemand die - omdat het woord asbest in deze tijden nogal vaak valt -
dacht dat ik er wel veel vanaf zou weten. Helaas. Ik schreef tot twee keer toe weliswaar een blog
over "Asbest in De Broeckgouw" maar dat was algemeen bekende informatie en de vragen daarbij.

Op 6 januari jl. schreef evodammer op zijn blog: "Asbest In De Broeckgouw"
nadat was gebleken dat er asbest in de toplaag van de bouwgrond zat.
http://evodammer.blogspot.com/2011/01/concept.html
klik op deze link om dit te lezen. kom terug op dit blog door te klikken
op het terugpijltje linksboven in uw beeldscherm

Daarin reageerde hij op een uitspraak van de gemeente:
"Uiteraard zal de gemeente de stukjes asbest verwijderen"
 Eigenlijk humoristisch bedoeld was het commentaar:
Gaan ze met een pincet en stoffer&blik op de knieën ?

In een volgend blog kon hij melden dat het helemaal niet humoristisch was:
ze gingen inderdaad "handpicking" op de knieën om alle stukjes asbest uit de toplaag te plukken
http://evodammer.blogspot.nl/2011/02/een-grap-die-niet-grappig-blijkt.html
klik op deze link om dit te lezen. kom terug op dit blog door te klikken
op het terugpijltje linksboven in uw beeldscherm


Handpicking ?!
Microscopisch kleine asbest-vezels
(ze passen in een longbaasje)
met de hand uit een bouwterrein
(alleen de toplaag) verwijderen ?
Schiet mij maar lek.
Dit gaat je verstand te boven.

Het laatste bericht is uit
de gemeenteraadsvergadering
van Donderdag 23 juni 2011
Als er sprake is van asbest moet je met een plan komen en aangeven hoe dat verwijderd
gaat worden: de sloop wordt dan direct stilgelegd. Dit is gebeurd in de Broeckgouw, daar
werden kleine deeltjes asbest aangetroffen. Dat bleek zo weinig te zijn dat het niet opgeruimd
hoefde te worden, maar dat is toch gedaan. Dus asbest wordt wel degelijk serieus genomen.
De heer C.A.J. Bond merkt op dat asbest alleen schadelijk is als het doorgezaagd wordt en
deeltjes in de longen terechtkomen, maar in theorie zou je het kunnen opeten…........

En dat was het enige en laatste dat we er nog van hoorden.
De asbest in de toplaag van de bouwgrond van De Broeckgouw is blijkbaar weg
en in theorie is het er zo schoon dat je er (van) de grond kunt eten.
En nu denkt u dat ik dat ga geloven ?

De gemeente beloofde het op te ruimen maar is het ook gebeurd ?
Hoe ? Wanneer ? Hoeveel ? Waar ? Door Wie ? Kosten ? Resultaat ? Contole ?
Hoe kwam dat spul überhaupt hier in de grond terecht ?

De gemeente beloofde informatie te geven en ons op de hoogte te houden
van de opruimacties - de resultaten - onderzoeken. Niet dus.
De gemeentelijke website vermeldt bij het woord "asbest" niets behalve dan de vergunningen voor gecontroleerde asbest uit gebouwen en huizen/schuren. De laatste melding daarover is augustus 2010.
(maar dat zijn particulieren - die moeten zich wél aan de regels houden !)
Elk gesloopt schuurtje of afdakje wordt vermeld
maar geen woord over het probleem van de gevonden asbest in De Broeckgouw
en geen woord over de oplossing van dat probleem.

Zouden de om onverklaarbare redenen door ons dorp denderende
12.000 vrachtwagens met zand er iets mee te maken hebben ?


Bazen en bazinnen van woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars
zoals onze gemeente schrikken nachtmerrie-gewijs 's nachts
badend van het zweet wakker. Asbest !

Ze weten net zo goed als u en ik
dat het probleem domweg niet op te lossen is
behalve dan door het nemen van draconische maatregelen
 tegen nog draconischer kosten.
Daarom wordt er gekozen voor de low-profile-aanpak:  niet over praten - geen vragen over stellen
en uitsluitend geruststellende berichten melden. "Het is maar heel weinig" - "We ruimen het op" -
"Het kan geen kwaad" - "We leggen er een natuurparkje overheen".

Een asbest-probleem oplossen is gewoon onbetaalbaar.
Alle virtuele winst (onder de tafel gehouden verlies ?)
zou in één keer verdampen
of omslaan in vele miljoenen euro's schade.
De enige optie is de bewoners onwetend houden
en hén uiteindelijk de gevolgen laten dragen.
We moeten er maar mee zien te leven.
Over 30 jaar zien we wel verder.

Er zijn natuurlijk wel een paar suggesties te bedenken:

Een schoon-grond-verklaring met garantie voor de bewoners met een geldigheid  van 
pak-'m-beet 100 jaar voor alle kosten die het gevolg zouden kunnen zijn van asbestvervuiling.

Nu al geld reserveren voor het geval dat over 30 jaar het aantal lokale mesothelioom*-slachtoffers
in relatie kan worden gebracht met wonen of werken in De Broeckgouw

Adviezen of waarschuwingen aan nieuwe bewoners van De Broeckgouw om toch vooral niet te graven
in hun tuintjes - extra maatregelen bij scholen en speelgelegenheden te nemen - hun kinderen in de gaten te houden en heldere info aan iedereen die daar beroepsmatig aan het werk is 
qua bouwen -bekabeling - riolering - heien - bestrating - etc.

En zo valt er wellicht nog wel meer te bedenken.
Maatregelen die nu geen - of niet teveel - geld kosten.

Maar helaas: de waarheid is in dit soort situaties altijd teveel.
Niet omdat het de waarheid is maar wel omdat hij te duur is.

edamvolendamdigitaal@xs4all.nl