maandag 30 april 2012

Schone Grond Die Niet Schoon Is

klik op een afbeelding
voor een vergroting
Kom terug op dit blog
door te klikken op het terug-pijltje
linksboven in uw beeldscherm 

Op de energiemarkt van vorig weekend
stond ook een stand over afval-stromen.
Afval verminderen en beter/schoner verwerken
is óók duurzaam.

Een groot deel van het afval
blijkt uit puin te bestaan.
Schoon puin of niet -
dat verschil snap ik nog niet helemaal.

Wat ik wel snap is dat een deel van het puin
niet op deze grafiek lijkt te staan.
Dat deel dat in de grond zit.

Dit zijn dus vermoedelijk weer statistieken
die niet de werkelijkheid weergeven
maar de wens die we daarover hebben.

Puin lijkt qua volume en gewicht dus
geld waard als je het aan grond toevoegt.Puin is ook zwerfafval.
Je kunt het als "grond" beschouwen
maar het is meestal niet schoon.

Ik heb me
- puur uit nieuwsgierigheid
wel eens bezig gehouden
met het verzamelen van puin uit stukken
gemeentegrond die opgehoogd waren.

Bijvoorbeeld uit grond die gebruikt is
voor het ophogen van perkjes
en grasveldjes of bermen na herbestrating.


Op de foto's recente hoopjes
die in 10 minuten bij elkaar te vinden zijn.
Gewoon zichtbaar aan de oppervlakte.
Een fractie van wat er
werkelijk in deze grond zit.


Er zijn normen voor de vervuiling van grond.
Deze zijn wetenschappelijk wiskundig geformuleerd
en in grafieken uit te zetten.

De norm van de gewone man is:
10 stuks zwerfvuil in 1 minuut vinden = zwaar vervuild
10 stuks zwerfvuil in 5 minuten = vervuild
10 stuks zwerfafval in 10 minuten = matig vervuild
10 stuks zwerfafval in 15 minuten = matig schoon
10 stuks zwerfafval in 30 minuten = relatief schoon.

Een uur zoeken om 10 stuks zwerfvuil te vinden noemen we "schoon"
Gelukkig hebben we bij evodammer thuis andere normen.

In EdamVolendam kom ik eigenlijk nooit verder
dan de norm "zwaar vervuild"
Normen die ook voor puin zouden kunnen gelden.


.........er lag/ligt vaak ook nog een heleboel
zwerfafval in die "nieuwe" grond:
plastic - glas - chemisch - papier - batterijen-
hout - metaal e.v.a.

Ik heb me laten vertellen dat vroeger
grond gezeefd werd.
Doen ze dat nog of is dit schoonmaakproces
onder druk van de marktwerking afgeschaft ?

Als je deze grond echt zou schoonmaken en er bijvoorbeeld een hele vrachtwagen vol afval
uit zou halen moet je ook weer op zoek naar een vrachtwagen vol schone grond.
En dan blijf je weer met dat afval zitten.

Samenvattend:
als je er op gaat letten
blijkt elke keer als onze gemeente grond verplaatst
met als gevolg dat er ook een heleboel
afval wordt verplaatst. Wordt weggewerkt.

Dat verdwijnt uit het zicht
doordat het in de bodem zit en/of bedekt wordt
door gras of struiken.

Een substantiële afvalstroom die niet
op die prachtige grafieken staat.

Als ik vanavond op het Journaal hoor
dat er in Sliedrecht vele 1000-tonnen zwaar chemisch afval
zijn "weg-ge-zwegen" denk ik: oei ! Geval nummer zoveel !
Puin en zwerfafval vermalen en vermengen met de grond van ons gemeentegroen.
De aanleng-methode. De grond krijgt meer volume en dat afval ben je lekker kwijt.
Onzichtbaar. Maar het is er wel degelijk nog. Tot in lengte van jaren. Behalve dan in de statistieken.

edamvolendamschoon@telfort.nl