vrijdag 11 februari 2011

Burgerjaarverslag

Er is een kans dat dit woord u niets zegt.
En een nog grotere kans dat u zo'n burgerjaarverslag nog nooit heeft gezien/gelezen.
In het Burgerjaarverslag
rapporteert de burgemeester
over zijn functie,
over de relatie burger-overheid
en over de kwaliteit
van de gemeentelijke dienstverlening.

Geen nood. Het burgerjaarverslag is in 2008 alweer afgeschaft.
Alle goede bedoelingen ten spijt. Het kostte teveel geld&moeite en leverde te weinig op.

Er stond informatie in over evenementen - incidenten - het beantwoorden van vragen/post - etc.
Een wat krakkemikkige verantwoording - maar toch - van het functioneren van het gemeentelijk apparaat
in de communicatie met de burger.

Nu dus niet meer.
 

 Ik moet eerlijk toegeven dat ik zo'n burgerjaarverslag
ook niet als leesvoer
op mijn nachtkastje had liggen.

Maar één onderwerp had altijd wel mijn interesse.
Het kopje: "beantwoorden van post en afhandelen van klachten"
Dat was in 2007 nog lang niet op orde. Dit grafiekje lijkt mij zelfs nog aan de té positieve kant.
Iets zegt me dat dat nu - 2011 - nog steeds niet op orde is.

Ik spreek teveel mensen die gebeld - geschreven of gemailed hebben naar de gemeente
- hooguit een brief ter bevestiging van ontvangst - en daarna..................het grote niets.

Ergens op Fort Stadskantoor moet een hele grote diepe kast zijn waar met grote regelmaat
zaken "ingesodemieterd" worden (vrij naar Wim Zonneveld's "rhododendrons")
op weg naar de administratieve eeuwigheid.

EdVo stelt:
Er zijn teveel vragen van burgers om er ordentelijk en accuraat antwoord op te kunnen geven.
Ambtenaren (tot en met de burgemeester toe) spreken desgevraagd van "capaciteitsproblemen"
Ik denk van niet. (of ze moeten de capaciteiten van collega's bedoelen)


aanvragen om een aanvraag
aan te vragen


Als ik de problemen die ik tegenkom
op werk - thuis - in de familie of in de club
net zo aanpak
als EdVo
heb ik persoonlijk
óók een adminstratiekantoor nodig
om alle papier en non-informatie
rond te pompen
tot niemand meer weet
wat-waar-wie-waarom-wanneer
het ook alweer over ging.

Soms is de beste oplossing voor een probleem - het probleem oplossen.
Vraag > antwoord.


Heeft u ook een geheime plek voor zaken die u niet wilt weten
of
bent u ook zoveel tijd&energie kwijt aan het probleem van problemen oplossen
of
lost u problemen op door ze slim aan te pakken ?