maandag 27 december 2010

Over Een Schone Slaapster en Bomen Die Moeten Verdwijnen

Uit: Visiedocument Vereniging Oud Edam

Het boekje over Edam van A.A. Kok heeft de prachtige titel “Edam de Schoone Slaapster” (1948).

Edam: een mooi samenspel van panden, ruimten, monumentale bomen, grachten en kunstwerken
(bruggen en sluizen). De stad Edam heeft een bijzonder gave schoonheid, alsof de geschiedenis is bevroren. Het zijn de vele rijksmonumenten en monumentale bomenrijen, de grachten, de vestingwallen.  De kracht zit vooral in de kleine schaal van de diverse bebouwing,
(wel of geen monument) langs de diverse straatjes, grachten, bruggen en pleinen.
achter de gevels van deze monumenten bijzonder mooie interieurs, maar ook prachtige tuinen.
Een goede verhouding tussen de hoogte van gebouwen en de breedte van de straten
veel variatie in de rooilijn (geen strakke lijnen). Edam wordt doorsneden door vele vaarten (grachten, voormalige havens) waarlangs de historische panden zijn gebouwd.
De kwaliteit van het beschermd stadsgezicht is hoog en kent weinig of geen dissonanten.

Als u hier meer van wilt weten
kunt u terecht op de website van Oud Edam http://www.oud-edam.nl/
waarop veel informatie, prachtige foto's en actuele links.

En die om-te-hakken-bomen ?

Dit is niet de mooiste statie-foto
van de Baandervesting.
(ik beloof u nieuwe foto's)

Hoewel............. U ziet duidelijk
de prachtige historische bomenrij 
die de vesting zolang omzoomde,
de puinhoop die nu "Korsnäs-terrein" heet
en waar lelijke en onbetaalbare
nieuwbouw moet komen
en op de achtergrond
de "Schoone Slaapster" Edam.

Het hele trieste verhaal in één plaatje.

Een letterlijk en figuurlijk zwaar-vervuild speeltje voor de projectontwikkelaar.

Dus die bomen die gaan volgend jaar verdwijnen uit ons mooi Edam.
Om - godbetert - plaats te maken voor een toegangsweg en een parkeergarage.
Dat kan wel anders. Maar dat willen de bouwers niet.
Boompje meer of minder (in dit geval vele 10-tallen).........ze geven er niks om.

Ja lezers dezes, zover is het al gekomen.
Woorden zijn mooi - historie belangwekkend - bomen leuk in andersman tuin.
maar
geld en smakeloosheid winnen het toch.

Wij zijn al lid van Oud-Edam. U ook ?

Mijn  goede voornemen voor 2011

          Als de vereniging Oud-Edam in 2011 actie gaat voeren
          om deze prachtige dubbele rij bomen te behouden doe ik mee.
          U ook ?

Ook wel eens boos én verdrietig als u dat allemaal ziet gebeuren
of
bent u een type om met bomen te praten ?

edamvolendamschoon@telfort.nl